Консултативен съвет ще подпомага развитието на Гоцеделчевски регион

В Сатовча се проведе първата среща на Консултативен съвет за устойчиво интегрирано развитие на Неврокопския регион, създаден по инициатива на народните представители от ГЕРБ Веселин Давидов и Георги Андонов.

На срещата присъстваха представители от различни отрасли – земеделие и тютюнопроизводство, животновъдство, текстилна и обувна промишленост, дърводобив, култура и туризъм, здравеопазване, транспорт, образование, добив на подземни богатства (гнайс) и др., както и представители на местната власт и на неправителствени организации от местенския регион.

В хода на дискусиите бяха представени и обсъдени начина на функциониране на Консултативния съвет, актуални проблеми в отделните отрасли за региона и предстоящия интегриран проект „Долината на Места“, чиято подготовка стартира наскоро по инициатива на друг народен представител от ГЕРБ – инж. Любен Татарски.

Първостепенната функция на Консултативния съвет ще бъде да регистрира проблеми и да дава свои предложения за решение. Още на първото заседание като съществени бяха отчетени проблемите в областта на земеделието, водоснабдяването, здравеопазването и образованието, за чието решаване бе поет ангажимент да се работи краткосрочно, като се води диалог с представители на съответните държавни и местни власти. Акцент беше поставен на необходимостта от целенасочена държавна политика за подкрепа на високопланинските и погранични региони, които се характеризират с влошени показатели на жизненост и достъпност от гледна точка на регионалното развитие. Сред значимите проблеми от дългосрочен характер бе коментирана лошата достъпност до множество услуги, концентрирани единствено в областния център.

Пример за такава услуга е премахнатата преди години възможност изпит за шофьорска книжка да се полага в гр. Гоце Делчев. „Подготовката и провеждането на изпити са свързани с икономическа и времева тежест за засегнатото население, предимно млади хора, коментира Веселин Давидов. За илюстрация той приложи изготвена чрез ГИС-модел карта за транспортната достъпност по актуалната пътна мрежа, която показва нагледно как достъпността на общините от Неврокопското корито до областния център е най-лоша в сравнение с всички останали общини в страната. „Картата ще бъде използвана при предстоящи разговори с представители на Министерство на транспорта за качествено аргументиране на необходимостта от промяна на конкретната наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, добави В.Давидов.

В рамките на обсъжданията за определяне на приоритетни отрасли за устойчиво икономическо развитие на региона се коментираха и потенциалните възможности за участие с разнородни единични проекти в общия интегриран проект „Долината на Места“. В тази връзка бяха попълнени и анкетни карти, чиято оценка и обобщаване ще бъдат разгледани на следваща работна среща на Консултативния съвет.

„Консултативният съвет ще заседава на всеки 2-3 месеца и ще подобри ефективността на работата ни като народни представители по различните секторни политики. Като орган, той ще даде възможност на отделни представителни лица по браншове да представят в синтезиран вид текущите проблеми, както и да индикират своевременно за възникващи нови такива за дадения бранш чрез пряка комуникация с нас. Ние от своя страна ще имаме възможност да докладваме за напредъка на работата си във връзка с поставените въпроси. Ще обсъждаме и текущи и предстоящи промени в нормативната уредба с цел оценка на влиянието на промените върху отделните браншове при съответното им прилагане”, очерта ползите от създаването на Консултативния съвет депутата Веселин Давидов.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: