Детски градини и ясли

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №1 “ВЕДРИЦА”

Централната сграда е с площ 352 кв.м. и с дворно пространство от 1050 кв.м.
В двора на ДГ са обособени площадки за игра за всяка група.
Филиалът е с площ 290 кв.м.
Обновеният кухненски блок се намира в Централната сграда.
Отоплението се осигурява от локално парно на нафта.
Тухлена сграда на два етажа с подово покритие -естествен паркет.
Разполага с просторни, уютни и топли помещения за занимални и спални.
Обновени санитарни възли и офиси.
Оборудването във всички групи е съобразено с възрастовите особености на децата и мебели, които гарантират тяхната безопасност.
Филиалът е нов,проектиран по специален проект, съобразен със стандартите и изискванията.
В детската градина има осем групи, разделени по възраст. Две от тях са подготвителни групи за училище.
Логопедът, работи в специализиран кабинет с децата по време на престоят им в ДГ.
В детското заведение има и медицинска сестра,която непрекъснато
обгрижва децата.
Педагогическият персонал се състои от 19 високо квалифицирани специалисти с висше образование: директор,16 учители, 1 учител по музика, 1логопед.
11 от тях са с магистърска степен.
8 са със ІІ ПКС.
Всички те са базови учители към ЮЗУ “Неофит Рилски”.
Непедагогическият персонал са 17 , със средно и средно-специално образование.
Отличната методическа подготовка и творчески ентусиазъм на педагозите гарантират високо качество на възпитателно-образователния процес.

История
Целодневна детска градина №1 “Ведрица” гр. Благоевград отворя врати през 1949 г.
ДГ работи по проекти и има изведен педагогически опит, свързан с:
1. ”Педагогическото общуване”.
2. Хармонизиране отношенията на детето с природата”.
3. ”Правата на детето – реалност или утопия”.
4. ”Българската празнично – обредна система в живота на днешното дете”.
5. ”Ако имаше”… ! …
6. Практики от чужди програми.
7. Културен обмен с Македония и Гърция.
Детското заведение е школа за бъдещи таланти в различни области на живота.
Гарантираме европейско възпитание, пълноценно обучение и жизнерадостни игри за ДЕТЕТО!

3. Директор
Антоанета Боянова Григорова

4. За контакти:
Централната сграда се намира в Идеален център на ул.”Васил Мечкуевски” №40
Филиал №1на ул.”Митрополит Борис” №2 във ІІ ОУ “Димитър Благоев”
С работно време от 6.00 ч. до 18.00 ч.

Телефони за контакт:
Директор: 073/88 53 36
З/АТС: 073/88 53 37
Филиал: 073/88 53 38

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 2 “СВЕТА БОГОРОДИЦА”

Детската градина е оборудвана със съвременни материално-технически средства: всяка една група разполага със собствен телевизор и DVD; предучилищните групи с компютър.
Детската градина се помещава в блокови помещения – двустайни и тристайни апартаменти. Отоплява се с акумулиращи печки. И на двете места разполага с дворно пространство с пясъчници и пързалки. Предстои преместване на четири групи от ж.к. „Орлова чука” бл. 202 В в Единадесето основно училище.
Детската градина е с осем групи. Легловата база е за 160 деца.
За учебната 2008/2009 година са включени три деца на ресурсно подпомагане. За учебната 2008/2009 година детската градина работи по програма на издателство “Изкуство”. Медицинското обслужване се извършва от мед. сестра. Педагогическият персонал се състои от 18 учители. Всички завършили висше образование степен “Магистър”. Осем от тях са с ІІ клас-квалификация. Непедагогическият персонал наброява 16 души: помощник възпитатели, готвачи, домакин, РВС, ЗАТС.
Целодневна детска градина № 2 “Света Богородица” гр. Благоевград е създадена през 1990 година. Детската градина има спечелени четири проекта. Всички учители са преминали курс за повишаване квалификацията по английски език и компютърна грамотност и са работили по програма “Стъпка по стъпка”. В момента се работи по холандски проект “МАТРА ” за равен шанс за качествено образование на ромските деца. Работи се и по проект “УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”.
За учебната 2008/2009 година детската градина работи по програма на издателство “Изкуство”. Целта на Целодневна детска градина № 2 е да създаде един по-пълноценен детски свят, задоволяващ максимално потребностите на децата от общуване, съдействувайки за максимално развитие на тяхната самостоятелност и творческа активност. А това детската градина постига чрез празниците и развлеченията. Всяка година децата от ЦДГ № 2 “СВ. БОГОРОДИЦА” се подготвят за грандиозен концерт-спектакъл по повод Деня на Християнското Семейство – 21 Ноември и театрален фестивал за Великденските празници. Музиката и танците помагат на децата с обучителни трудности да бъдат равнопоставени. Децата имат възможност да избират и утвърждават собствена стратегия на дейност, поведение, общуване, комуникация и интегриране с другите.
За учебната 2008/2009 година извън ДОИ се изучава английски език в четири групи.
Ръководител на детското заведение е ДИМИТРИНА ЛЮБЕНОВА ШОПОВА.
гр. Благоевград – ж. к. “Орлова чука” – бл. 202 и ж. к. “Еленово” – бл. 107 вх. А и Б.
Работно време на детската градина: от 6. 00 ч. до 18. 30 ч.
ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТИ:
0887 248 555 – ДИРЕКТОР
0886 895246 – ЗАТС

ЦЕЛОДНРВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №3 „ДЕТЕЛИНИ”
Целодневна детска градина №3 „Детелини”.
Детската градина и филиалните групи разполагат със самостоятелни спални помещения, занимални и допълнителни по-малки помещения за игра; специализирани кабинети: медицински, музикален, методически и две зали (в централната градина) за провеждане на занимания в специализирани школи по интереси. Всяка група разполага със съвременна аудио-визуална техника и обурудване за игра – детски кухненски кът, спален кът, медицински кът и други; два компютъра в услуга на ръководството и педагогическия персонал.
Детската градина работи с осем групи, с капацитет – 172 места, но поради големия интерес към настоящия момент се отглеждат 204 деца, в това число 33 на логопедично обслужване.
Педагогическият и непедагогическият персонал наброява 34 човека, от които 18 учители: 17 с образователна степен ”Магистър” и 1 – „бакалавър” с I, II и IV професионално-квалификационна степен и 16 човека непедагогически персонал.
Медицинското обслужване е поверено на медицинска сестра в специализиран медицински кабинет.
Педагогическите екипи по групи, със съгласието на директора, избират учебната програма, по която провеждат образователния процес.
В детската градина, извън държавните образователни изисквания, се провеждат уроци по танци и английски език.
Детското заведение спечели проект за озеленяване и обурудване на двора.
Поради благоприятното местонахождение на детската градина, сред много зеленина, на брега на река, педагогическият екип набляга върху екологичното възпитание и целогодишните разходки сред природата, както и върху водно-зкалителните процедури през лятото.
Създадена през 1979 година. Сградата е триетажна, строена специално за целта, с 382м2 застроена площ и 1 дка дворно място, на който са обособени 6 площадки за игра. Детското заведение има самостоятелен кухненски блок, със съвременно обурудване, няколко специализирани складови помещения, перално помещение и локално водно отопление.
Намира се на ул.”КиЯ Хайдукови” №64 и на брега на река „Бистрица”. Има два филиала: една група в сградата на Детска ясла №10 и една група в с.Изгрев.
Работи всеки ден, от понеделник до петък, от 6:30 до 18:30 часа.

Директор: Маруся Иванова

За контакти:
Директор: 073/885297
Зав ЗАТС: 073/885296
За допълнителна информация: e-mail: cdg_detelini@abv.bg

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 4 „РОСА”

Работното време на детската градина е от 6 часа до 18.30 часа. Централна Детска градина № 4 разполага с централна сграда на 3 етажа /по две групи на етаж/; офис помещения, логопедичен кабинет, медицински кабинет, физкултурен салон, шест обособени дворни площадки оборудвани с пясъчници, пейки и катерушки.
Застроената площ е 350 кв. м., 2 дка дворно пространство, централно парно отопление. Съвременен кухненски блок в централната сграда оборудван с всички необходими ел. уреди.
Капацитета на детската градина е 180 деца разпределени в 8 групи по две за всяка възраст. В момента има четири деца със СОП и 31 деца с логопедично обслужване.
Педагогическия персонал наброява 18 учители всички с висше образование – магистър и бакалавърска степен, седем учители с втори клас квалификация и един с първи клас квалификация. Детската градина разполага с логопед и ресурсен учител.
В детската градина има лекарски кабинет обслужван от професионална медицинска сестра.

Създадена през 1979 г. В детската градина се работи по програми и помагала разработени и одобрени от МОН. Детската градина е база на ЮЗУ „Неофит Рилски”. В детската градина се изучават английски език, народни и спортни танци ръководени от дипломирани ръководители. Детското заведение предлага:
– курс по изобразителна дейност
– курс по театрална дейност
– курс по пиано
– зимни и летни лагери
От новата 2009 – 2010 учебна година се сформира детски хор.
Детската градина има защитен проект по физическо възпитание.
Ръководител на детското заведение и г-жа Росица Кузманово от 1993 година.
Централната сграда се намира на ул. „Менча Кърничева „ № 39 в близост до бул. „Св. Св. Кирил и Методий” VII ОУ „Кузман Шапкарев”, ж. п. гара и автогара. Филиала на Централна детска градина № 4 е на ул. „Страцин” № 4 над Изчислителния център.
тел. на директора 073/ 88 52 98

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 6 “ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”
Градината разполага с централна сграда,намираща се на ул.”Свобода” №8 в ж.к.”Еленово”. Притежава и два филиала – първият сенамира в ж.к.”Ален мак” бл.4, а втория на ул.”Свобода” № 3. ЦДГ№ 6 работи от 6.30 до 18.30 ч. всеки работен ден.
Детското заведение е със застроена площ от 613 кв.м., с дворно място от 3020 кв.м.
Централната сграда разполага с 6 броя самостоятелни площадки за игра навън, 6 броя учебни занимални, 6 броя стаи за игра, 6 спални помещения, 6 сервизни помещения, 1 музикален кабинет, 1 физкултурен салон, 1 логопедичен кабинет, директорски кабинет, учителска стая, лекарски кабинет, кухненски блок, складови помещения, 3 сервизни кухненски офиса и перално помещение със сушилня. Сградата има локално парно.
Във филиалите на ЦДГ № 6 има – 4-учебни занимални, стаи за хранене и игра, спални помещения и сервизни помещения. Във филиала в ж.к.”Ален Мак” има оборудвана детска площадка за игра.
Общият брой групи в детската градина е 10 с 220 места, в т.ч. деца със СОП- 4 и на логопедично обслужване -35.
В ЦДГ №6 работят 23 педагогически персонал от които:
1 Директор – висше
1 Логопед – висше
1 Учител по музика – висше
20 Педагози – 18 педагози с висше образование
2 с пол. висше образование
От тях 7 педагози притежават ІІ ПКС.
В детската градина работят 21 непедагогически персонал със средно образование и достатъчно професионален опит в тази дейност.
В ЦДГ № 6 има обособен и функциониращ лекарски кабинет, който се обслужва ежедневно от мед. сестра.
ЦДГ № 6 е открита през 1985година. В ЦДГ № 6 съобразявайки се с “Държавните образователни изисквания”, тематично се работи по комплексната програма на доц.Е.Русинова. Придобитите квалификации спомагат в градината да се работи по проекта “Образовоние без предразсъдъци” към Фондация “Стъпка по стъпка”. Във връзка с този проект се работи с деца от различни етноси и националности.
ЦДГ №6 е детско заведение, в което се осъществява интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности. За тази цел се съставят индивидуални програми за работа.
В детското заведение се предлагат различни педагогически услуги:
– Школа по народни танци
– Школа по чуждо езиково обучение – английски език.
Ежегодно се организират детски ваканции на море и планина.
Целогодишно обучение и възпитание на децата, работим в партньорство с родителите, те имат достъп и участват в ежедневните дейности на детската градина.
ЦДГ № 6 се ръководи от директор- г-жа Бойка Методиева Гошева.

За контакти
гр. Благоевград
ж.к.”Еленово”
ул.”Свобода” № 8
тел. за контакти: 073 85 02 31

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 8 “ ВЕЧЕРНИЦА”

ЦДГ №8 се намира в централна градска част на улица Григор Пърличев №15. Благоприятното местоположение – непосредствена близост до административно-търговския център на града, добра комуникативност, както и много добрите материални и педагогически условия, правят ЦДГ №8 едно от най-привлекателните детски заведения в града, предпочитано не само от жителите на квартала, но и на други градски райони.
В настоящия момент ЦДГ №8 е разположена в три сгради.
Централната сграда, построена по типов проект с бюджетни средства, е с разгъната площ на два етажа от 882,00 м2. В нея има 54 помещения – четири хигиенични и просторни занимални, спални, тераси, гардеробни, тоалетни, умивалници, отговарящи на държавните стандарти. Терасите на първия етаж са свързани с детските площадки чрез зелени площи.
Вторият дом на ЦДГ№8, построен през 1976г., е със застроена площ от 322,00 м2. Той също разполага с много помещения (33) – просторни и функционални занимални, помощни стаи, спални, гардеробни, умивални, тоалетни и офиси.
Прагът на най-новия дом на детската градина децата прекрачват през месец септември 2007г. Той е с монолитна строителна система със застроена площ от 150,00 м2. Разпределението му – антре, приемна, комбинирана занималня, офис, тоалетна и умивалня, отговаря на всички модерни изисквания за оборудване на детско заведение.
Детската градина разполага с медицински кабинет, изолатор, методичен кабинет, кабинет по музика, логопедичен кабинет, кухненски блок, перално помещение, стая за хранене на персонала.
През м. август 2008г. на кухненския блок на ДГ бе извършен основен ремонт – оборудването отговаря на съвременните санитарно – хигиенни и здравни изисквания. През 2009 г. бе извършена подмяна на дограмата на сградата на стойност 20 000 лв.
Отоплението на ЦДГ №8 се осъществява чрез локално парно, а в най-новата сграда и чрез климатици.
Детската градина разполага с голям и озеленен двор – 3910,00 м2. Обширната дворна площ предоставя големи възможности за целогодишна двигателна активност на децата. Всяка група разполага с добре оформена площадка за игра в пясъчниците, уреди, затревени и цветни участъци.
В ЦДГ №8 работи зрял, опитен и творчески колектив: 18 педагози -16 детски учители, 1 учител по музика, 1 логопед, 1 медицинска сестра, зав. АТС, домакин и 14 души помощно-обслужващ персонал. С висше образование са 100 % от учителите. От педагозите петима притежават втора професионално-квалификационна степен.
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №8 с красивото име на звезда Вечерница отваря врати за децата на Благоевград през месец април 1964г.Възпитателно-образователният процес е насочен към достигане критериите на Държавните Образователни Изисквания по различни направления. Ползващите се учебни помагала са на издателство „Моливко” и „Изкуства”. Образователният процес с децата от четвъртите групи се реализира по ПРОГРАМА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА, която е със задължителен характер.
В ДГ се извършват допълнителни педагогически услуги по желание на родителите – изучава се английски език със специалисти от езикова школа „Лингва Мунди”.
ЦДГ №8 е базова детска градина – посещава се от студенти от ЮЗУ”Н.Рилски” – Благоевград.
Педагозите на детската градина провеждат успешно възпитателно-образователна дейност с деца от „Дом за медико-социални грижи за деца” – Благоевград.
Институцията работи успешно с РЕСУРСЕН ЦЕНТЪР за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.
През учебната 2008/2009 година в ЦДГ №8 се отглеждат и обучават 183 деца на възраст от 3 до 7-годишна възраст, разпределени в 8 целодневни групи, които са сформирани по възрастов признак и по желание на родителите. В ЦДГ №8 се работи с три деца със специални образователни потребности. Работи се и с 32 деца с говорни нарушения.
Ръководител на ЦДГ №8 от 2003г. е Елена Герасимова Донева – магистър – мениджър в образованието, магистър по предучилищна педагогика и магистър – филолог по българска филология. Директорът е носител на първа професионално-квалификационна степен.
За контакти
гр. Благоевград, ул. “Григор Пърличев” 15
тел: 073 / 88 53 41, 88 53 40, GSM: 0878 418 309
е-mail:cdg8_blagoevgrad@abv.bg

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 10 „МАК”

В детското заведение работят 13 квалифицирани педагози притежаващи новаторски дух – 12 магистри и 1 бакалавър . От тях: 1 е със І ПКС, 4 с ІІ ПКС, 1 с ІІІ ПКС и 1 с V ПКС.
ЦДГ № 10 „Мак” има материална база съобразена със съвременните изисквания за работа с деца от 3 до 7 години – просторни занимални с модерно обзавеждане, физкултурен салон, музикален кабинет, кабинет за работа на логопеда и ресурсния учител, кабинет за работа с родителите, огромна дворна площ с оформени цветни алеи и много уреди за игра.
Застроената площ е 400 м? , а дворното пространство е 3 дка.
В заведението има индивидуална кухня.
Отоплението е с локално парно. През 2009 г. бе извършена подмяна на дограмата на детската градина на стойност 20 000 лв.
Капацитета на детската градина е 150 деца. В заведението функционират 5 групи – 4 в централната сграда и 1 филиал.
Към детската градина има осигурен ресурсен учител , които работи с деца със СОП и логопед, който провежда индивидуални организирани занимания, нуждаещи се от логопедично обслужване.

В работата си използваме следните помагала:
1. Аз съм в детската градина -издателство „Изкуство”
2. Дидактична образователна система моливко – издателство „Слово”.

ЦДГ № 10 „Мак” има възможност да отговори на потребностите и изискванията на децата и родителите чрез допълнителни дейности:

спортни танци;
народни танци;
английски език;
летен лагер.
ЦДГ №10 „МАК” е открита на 01.06.1965 година. Педагогическият екип съвместно с родителското настоятелство има спечелени проекти с които се осъвремени материалната база и превърна детското заведение в модерно и предпочитано в Благоевград.
От 1977 година ЦДГ № 10 „Мак” е база към ЮЗУ „Неофит Рилски” и подпомага обучението във висок професионализъм много студенти педагози.
Педагогическият екип съвместно с родителското настоятелство разработи модернизирана система за работа със семейството относно по-доброто възпитание и пълното хармонично разгръщане на личността на детето.
Към детското заведение сътрудничи психолог консултант относно възпитателната дейност с децата.

 Директор – Ръководител на детското заведение е Вергиния Влахова – Манчева.

За контакти
Адрес: ул. „Ст.Календерски” 15
Филиала се намира на ул. „Св.св .Кирил и Методий” 18
Работно време от 6.30 до 18.30 ч.
Телефони за контакти:
Директор – 88-53-42
Зав.АТС – 88-53-44

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №11 ”ЗДРАВЕЦ”
1. Актуално състояние
Детското заведение разполага с един компютър, телевизори и касетофони във всички групи видео,DVD и музикална уредба.
Застроена площ 441 кв. м., дворно пространство 1878 кв. м., кухня 68 кв.м. оборудвана с всичко необходимо за приготвяне на храна. Отоплението е самостоятелно парно с нафта.
Целодневна детска градина №11 работи при четиригрупна организация на работа първа, втора, трета и подготвителна група с 88/осемдесет и осем/ места. Посещава се от деца само от ромски произход.
Педагогическия персонал е 9,5 души ,с висше образование магистърска степен 8,5 души и един специалист. Трима учители са с ­ІІ клас – квалификация, учител по музика, един учител с втора специалност – английска лингвистика и директор с две висши образования предучилищна педагогика и българска филология.
Непедагогически персонал 8,5 души от тях със средно специално един ,средно общо четирима и останалите с основно образование.
Детското заведение се обслужва от медицинска сестра Радостина Атанасова и разполага със специализиран медицински кабинет.
ЦДГ №11 работи по програма “Моливко” и ползва нейните помагала.
Няма дейности извън държавните образователни изисквания.

История
Построена е през 1970 година и приема деца от 20.07.1970 година.
ЦДГ № 11 беше включена в проект за работа с ромските деца по програмата “Стъпка по стъпка” от 2003-2006г. и всяка година екипа разработва проект по физическо възпитание. По проект “Красива България” през лятото на 2008г. бе навършен основен ремонт.
Специфично за детското заведение е, че работи с ромски деца и е единствената обществено значима сграда за ромската махала “Предел”.

Директор
Директор на детската градина е Елена Бояджиева.

За контакти
Намира се в Благоевград на ул.”Лале”№1.
Работното време е сутрин от 6:00 часа до 18:00 часа вечер.
Директор телефон GSM-0878 418-311
Домакин 073 83 27 70

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №12 „АЛЕНИ МАКОВЕ”

Детското заведение работи от 6.00 до 18.00 ч. , при необходимост до 18.30 ч.
Материално-техническата база на детското заведение е обновена с нови гардеробчета, легла и дюшеци. Във всяка група има телевизор, касетофон и DVD. Занималните са слънчеви и просторни, със самостоятелни санитарни възли. Централната сграда и филиал „Славей” се отопляват с парно , а другите два филиала с климатици и трифазни калорифери. Дворът е около 2 500 кв.м и всяка група има самостоятелна площадка за игра. Храната на децата се приготвя в кухненски блок към детското заведение, основно ремонтиран и оборудван през 2008 год. През 2009 г. бе извършена подмяна на дограмата на сградата на стойност 18 853,40 лв.
В момента детското заведение се посещава от 240 деца, разпределени в 10 групи.
За обучението, възпитанието и здравето на децата, полага грижи отговорен и висококвалифициран педагогически и непедагогически екип, който включва:
Директор: Емилия Георгиева Гайдарджиева
Детски учители и учител по музика – 21. Всички с висше образование, от тях 7 с втора квалификационна степен.
Логопед , който обхваща 50 деца.
Непедагогически персонал – 21.
Медицинското обслужване на децата, посещаващи детското заведение се осъществява от медицинска сестра с дългогодишен опит.
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №12 „АЛЕНИ МАКОВЕ” гр.Благоевград е детско заведение с 35 годишна история. Открито е на 04.03.1973 г. за 100 деца от три до седемгодишна възраст. Сградата е двуетажна, построена по типов проект с четири занимални и застроена площ 350 кв.м Намира се в централна градска част на ул.”Тодор Александров” №47.
През 1974 г. и 1975 г. към детското заведение са разкрити два филиала на ул.”Крали Марко” №№ 6 и 8 а през 2000 г. и филиал в сградата на детска ясла „Славей” намиращ се на ул. „Тодор Александров” №74.
Възпитателно-образователният процес се осъществява по утвърдени от Министерството на образованието и науката програми: „Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст” с автори Елена Русинова, Димитър Гюров и др. За индивидуална работа с децата се използват учебни помагала на издателсва „Изкуство” и „Моливко”. С тяхна помощ се осъществява непрекъснат и качествен възпитателно- образователен процес, с цел постигане на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.
По желание на родителите се организират и дейности извън държавните образователни изисквания – чуждоезиково обучение и танци.
През последните няколко години усилията ни са насочени към издигане и утвърждаване престижа на детското заведение като за целта сме си поставили следните приоритети:

създаване на оптимални и уютни условия за провеждане на модерен учебно възпитателен процес.
работа с родителите за изграждане на позитивна нагласа и доверие към детското заведение.
използване на празниците и развлеченията в детската градина, за създаване и подържане на положителен имидж, чрез привличане на различни публики.

Директор Директор: Емилия Георгиева Гайдарджиева

 За контакти
Телефони за контакти:
Директор – 0878418312 , 073885347
Зав. АТС – 0878418318