Обявиха нова защитена местност “Находище на осилест здравец” в землището на село Сушица

Със заповед на министъра на околната среда и водите Нона Караджова е обявена нова защитена местност – “Находище на осилест здравец” в землището на село Сушица, общ. Симитли. Общата площ на защитената местност е 121.708 дка.

В границите й се забранява промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имотите; строителство; търсене, проучване и добив на подземни богатства; разораване. Нарушителите на заповедта за обявяване се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

Предложението за новата защитена територия е на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН и е свързано с опазване на растителния вид Осилест здравец (Geranium aristatum ) и неговото местообитание в землището на село Сушица.

Осилестият здравец е балкански ендемит, който в България се среща само във Влахина планина, в близост до границата с Р. Македония. Неговият ареал обхваща югозападната част на Балканския полуостров.

Видът е разпространен в планинските райони на Южна Албания, Северозападна Гърция и Р. Македония. Поради високата му консервационна значимост той е включен в Приложение 3 на Закон за биологичното разнообразие и в Червена книга на Р. България, т. 1. с категория “критично застрашен”.

Geranium aristatum е съобщен за пръв път за България през 2006 г. от Влахина планина, от района на Кадийската (Сушичката) гранична застава.

И до днес това е единственото известно находище, явяващо се и най-източната точка от ареала на вида.

Снимка: S-kay.com

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: