Община Благоевград спечели Проект за градско възстановяване и развитие

Община Благоевград спечели Проект “Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Община Благоевград” по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.04-07/2010, Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”; Операция 1.4 “Подобряване на физическата среда и превенция на риска”.

Общата стойност на проекта е 493 120 лв. 95% (468 464 лв.) от тях ще предостави Европейският фонд за регионално развитие, 5 % (24 656 лв.) ще бъде собственият принос на Община Благоевград във финансирането на проектните дейности.

С изработването на интегриран план за градско развитие ще бъде направен цялостен анализ на състоянието на инфраструктурата в града, което ще позволи изграждането на ясна визия за бъдещото развитие на общината. Целта на проекта е да се подобри готовността на Община Благоевград да кандидатства за финансиране по оперативните програми на Европейския съюз с качествени и пълни проектни предложения. По този начин ще се подобрят възможностите за получаване на финансиране за оптимизация и модернизация на инфраструктурата на града.

В рамките на проекта ще бъде разработена визия за развитието на Благоевград до 2020 г. Визията представлява описание на представата на общината за развитие на ключовите икономически и социални сектори в града, както и за неговото пространствено развитие към 2020 г. Ще бъдат определени зони за въздействие на територията на Благоевград, съгласно основното им функционално предназначение, състоянието на физическата среда, социална и етническа структура на населението. Интегрираният план за градско възстановяване и развитие ще подпомогне осъществяването на визията за развитието на Благоевград, чрез реализация на проекти в градски територии в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции.

Срокът за изпълнение на проектта е 12 месеца.

Това е 12-ят проект от началото на мандата (4.11.2007 г.), с който община печели финансиране със средства от Европейските фондове. Общата стойност на привлечените по европрограми средства е 40 410 025 лв., до момента по сметките на общината са постъпили 19 900 799 лв. от еврофондовете.

Снимка: Blagoevgrad.Eu, Архив

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: