Открива се ловният сезон

Откриването на ловен сезон 2011-2012 г., както всяка година, ще започне с лов на пъдпъдъци, гургулици и гривяк.

Ловуването се извършва само с писмени разрешения, издадени от директорите на държавните горски и ловни стопанства за ловностопанските райони, уточняват от Министерството на земеделието и храните.

Разрешен е ловът на пъдпъдъци до 15 броя, на гривяк, гълъби, гургулица, гугутка – до 10 броя, на горски бекас и обикновена бекасина – до 10 броя.

Организираният ловен туризъм (ОЛТ) за дребен дивеч се извършва съгласно изискванията на ценоразписа за 2011 г. За групово и индивидуално ловуване на дребен дивеч от чуждестранни ловци по линията на организирания ловен туризъм той е за не повече от 3 от 7 последователни дни за един ловностопански район.

По линия на ОЛТ без ограничаване в дневни норми е отстрелът на фермено произведени фазани, патици, кеклици и яребици, разселени в специално устроени интензивни ловища и регистрирани в горските и ловните стопанства. Това важи до изчерпване на утвърдения план за ползване.

Всяка група от чуждестранни ловни туристи задължително се регистрира в стопанствата, като билетите за лов се издават само от директора на ДГС и ДЛС или от упълномощено от него лице.

Данните от проведения лов се вписват в разплащателни протоколи. В тях пълно и точно се отразяват видът и броят на отстреляния дивеч и всички действително извършени услуги. Независимо дали има, или няма отстреляни екземпляри, протоколите задължително се заверяват от Държавната оценителна комисия.

Забранява се използването на електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни соколи и други грабливи птици, независимо от вида и произхода им, както и ловни хрътки и други забранени средства и методи за ловуване. Тази забрана се налага съгласно приложение 4 на Бернската Конвенция за опазване на европейската флора, фауна и природните местообитания.

За предотвратяването на инциденти и нарушения на Закона за лова и опазване на дивеча от Изпълнителна агенция по горите призовават да се спазва законът и да се следват ловната етика и морал, отбелязва БТА.

По време на ловния сезон ще има засилен контрол по изпълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, отбелязват от Изпълнителната агенция по горите.

Преди ловния излет ръководителят на лова проверява наличието на ловен билет, членска карта и разрешително за носене на ловно оръжие и попълва разрешително за лов.

Задължително е да се прави инструктаж на участниците в лова, припомнят от агенцията.

                                                                                                              

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: