На заседание разгледаха мерките за предотвратяване на наводнения чрез корекция на дерета през с. Еленово

Днес се проведе първото публично заседание от откритата процедура с предмет: “Мерки за предотвратяване на наводнения чрез корекция на дерета през с. Еленово, Община Благоевград”.

Комисията се състоя от председател зам.-кмет по строителството инж. Стоян Благоев и членове Румяна Зъкова – Директор дирекция „ФП”, Антония Методиева– Началник отдел ”Правно нормативно обслужване и обществени поръчки”, инж. Мая Спасова – гл. експерт „В и К”, Калинка Спасова – гл.експерт „ЧОЕ”, Владимир Елезов – Общински съветник и Валери Миленков – Общински съветник.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и провери за наличието на три отделни запечатани плика, след което трима от нейните членове подписват плик № 3 «Предлагана цена». Комисията предложи по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

В присъствието на участниците комисията отвари плик № 2 и трима от членовете й подписаха всички документи, съдържащи се в него. Комисията предложи по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. След това беше отворен и плик №1, като бяха оповестени документите, които той съдържа.

С това приключи публичната част от заседанието на комисията. Предстои разглеждане на документите по подбор.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: