Световен ден на влажните зони

През тази година акцента на този ден е насочен към възможностите за туризъм във влажните зони. Може би това е възможност за повишаване на отговорността, за начина по които хората можем да бъдем „отговорни туристи”, както в личното си поведение, така и в избора на хотели и туроператори, прилагащи принципа на устойчивост в техните услуги. Това е възможност и за дискусия сред политиците за включването на влажните зони и техните възможности в планове, програми и стратегии за развиване на туризъм или подпомагане на местните общности в предоставянето на туристически услуги. Има толкова много възможности….

На този ден през 1971 година в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони (Рамсарска конвенция). От 1997 г. денят се чества официално в световен мащаб. Членове на конвенцията са 154 страни в света, като всяка от тях предлага влажни зони в рамките на своята територия, които да бъдат включени в Списък на влажните зони с международно значение.

Днес от 10.30 ч. ( четвъртък) в Областна администрация гр. Кюстендил – ще се проведат обществени консултации със заинтересованите страни и широката общественост на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения за горно течение на основен речен басейн Струма.

Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения в Западнобеломорски район предстои да бъде представена на обществеността за мнения и коментари в рамките на няколко срещи.
Проекта е наличен на сайта на БДЗБР Благоевград – www.wabd.bg, както и на сайта на Министерство на околната среда и водите – www.moew.government.bg.

С нея се поставя основата на процеса на разработване на План за управление на риска от наводнения съгласно изискванията на Закона за водите, в съответствие с Европейската директива относно оценката и управлението на риска от наводнения 2007/60/ЕС.

Активното участие на всички заинтересовани страни и широката общественост е от съществено значение в този процес.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: