В Благоевград представиха възможностите за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2021 – 2027 г.

Днес в зала „22 септември“ на Община Благоевград бяха представени възможностите за кандидатстване с проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG VI-A „Гърция – България 2021 – 2027 г.“
Областният управител на област Благоевград Мария Димова приветства всички присъстващи на информационния ден и подчерта важната роля на програмата за региона, нейното ефективно и положително въздействие за проектите, които Областна администрация Благоевград изпълнява, както и съществения й принос за потребителите на финансов ресурс.
Събитието бе организирано от Управляващия орган и Съвместния секретариат на Програмата, в сътрудничество с Министерството на регионалното развитие и благоустройството като национален орган.
Първата покана за набиране на проектни предложения бе открита на 12 февруари 2024 г., като срокът за подаване на предложения изтече в 14.00 часа на 27 март 2024 г. Предвиденият бюджет по нея възлиза на над 32 млн. евро, като финансирането от ЕС чрез Европейски фонд за регионално развитие е 80 %, а останалите 20 % са национално финансиране от страните, участващи в Програмата.
Средствата ще се отпускат за проекти за насърчаване на прехода към кръгова икономика и по-ефективно използване на ресурсите, управление на отпадъците, рециклиране и др., подобряване на опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските зони, и намаляване на всички форми на замърсяване. Могат да се подават и проекти за по-качествени услуги в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура – обучение от разстояние и в електронна среда, съвместни програми за обучение, повишаване на уменията и преквалификация с акцент върху цифровизацията и екологизирането на икономиката.
Третата приоритетна ос цели засилване на ролята на културата и устойчивия туризъм в икономическото развитие, социалното включване и иновации. Ще бъдат подкрепяни изпълнение на съвместни стратегически планове за развитие на туризма, надграждане на атракции и обекти, внедряване на технологични и цифрови платформи и инструменти за съвместно туристическо развитие и реклама, укрепване на дигиталното управление на туристическите дестинации, развитие на съвместното историческо и културно наследство, популяризиране на тематични маршрути и др.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: