Три решения на общински съвети от Благоевградско върна за преразглеждане областният управител за месец

За периода от 1 май до 1 юни при осъществяване на административен контрол върху актовете на общинските съвети, областният управител Костадин Хаджигаев върна за ново обсъждане общо 3 решения и оспорва и отнася за отмяна пред Административен съд – Благоевград 4 решения. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация.

Отнесени за отмяна пред Административен съд Благоевград са решения на Общински съвет-Хаджидимово като незаконосъобразни. Те касаят провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост. Решението за разпореждане със земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, следва да е мотивирано и взето при безспорни данни за отсъствие на реституционни претенции към процесните имоти и към административните преписки да са приложени удостоверения от ОСЗ – гр. Хаджидимово.

На Общински съвет-Гърмен е върнато решение с което Общински съвет възлага на кмета на общината да предоставя 70% от полагащата се месечна субсидия на училището в с. Рибново, докато не започнат да представят месечните си отчети верни и в срок. Не съществува правно основание за това, а първостепенният разпоредител с бюджетни кредити /Община Гърмен/ може да отпусне изпреварващо финансиране, но не и да ограничи полагащата се субсидия.

Костадин Хаджигаев връща за преразглеждане и решение на Общински съвет Сатовча, което е в нарушение на материалния закон. То се отнася за съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ – парцел в с. Слащен, за които липсва Акт за общинска собственост, данъчна оценка и изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител.
На Общински съвет Благоевград е върнато решение, което се отнася за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на недвижим имот – публична общинска собственост. Решението противоречи на материалния и процесуалния закон. За предоставяне на имоти публична общинска собственост, следва да се прилага ЗФВС, а не разпоредба на ЗОС за имоти – частна общинска собственост.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: