Министър Московски издаде наредба за международен автомобилен превоз на пътници и товари

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски издаде Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари. Очаква се документът да бъде обнародван в “Държавен вестник” на 22 ноември 2011 г.

В наредбата са предвидени конкретни мерки за прилагането на европейското законодателство, уреждащо условията и реда за извършване на автомобилни превози на пътници и товари.

Съгласно действащите европейски норми, лицензите на Общността и заверените копия към тях, издадени преди датата на влизане в сила на регламентите, остават валидни до изтичане на срока им. Лицензите на Общността ще бъдат издавани по новите образци, предвидени в посочените регламенти, при продължаване на срока на вече издаден лиценз или при издаване на нов лиценз след 4 декември 2011 г.

Предвид новите разпоредби, превозвачите, притежаващи лиценз на Общността, следва да удостоверят пред Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, че отговарят на посочените изисквания като представят съответните документи, предвидени в Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

Превозвачите, притежаващи лицензи на Общността със срок на валидност до 31 декември 2011 г., доказват съответствието си с изискванията, посочени по-горе, при подаване на заявление за продължаване на срока на лиценза.

Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” ще приема заявления за продължаване на срока на лицензите на Общността и на заверените копия на лиценза от 22 ноември 2011 г.

Заявленията са по образец и се подават чрез началниците на областните отдели “Контролна дейност – ДАИ” на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” по регистрацията на търговеца. Издадените лицензи също ще се получават в областните отдели на агенцията.

Таксата за продължаване на срока на лиценза на Общността, предвидена в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г., е 100 лева, за издаване на заверено копие на лиценза на Общността – 10 лв. Таксата се плаща по сметката на областния отдел “Контролна дейност – ДАИ”, чрез който е подадено заявлението за издаване на лиценз или за продължаване на срока му.

Информация за издадените лицензи на Общността и заверените копия на лиценза за деня, след който ще могат да бъдат получени от превозвача, ще бъде публикувана своевременно на страниците на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” в интернет.

Допълнителна информация за подаване на заявления за продължаване на срока на лиценз на Общността за извършване на превози на пътници или товари, както и за получаването на издадените лицензи, може да намерите на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” .

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: