Стартира проектирането на ГКПП Струмяни – Берово

Областният управител на област Благоевград Стоян Христов и арх. Константин Косев, представител на Инжпроект ООД, подписаха договор за стартиране изпълнението на проект „Подготвителни дейности за изграждане/рехабилитация на ГКПП Струмяни – Берово“.
Дейностите, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта са:
• Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на граничната инфраструктура;
• Изработване на Подробен устройствен план – парцеларни планове за елементите на линейната инженерна инфраструктура;
• Изготвяне на остойностен инвестиционен проект за сградите и съоръженията на граничната зона във фаза „идеен проект“.

Финансирането на подготвителните дейности за изграждането на новия граничен пункт е осигурено от Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Северна Македония 2014-2020. Договорът за субсидия №РД-02-29-219 бе подписан през септември миналата година с бюджет 20 000 евро, като през месец декември бе увеличен на 111 000 евро.

Фирмата-изпълнител Инжпроект бе избрана след проведена тръжна процедура за избор на изпълнител по правилата на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG). Средствата, предвидени за изпълнението на дейностите са в размер на 94 080 евро. Срокът за завършване на подготвителните дейности е 30.06.2023.

С това се поставя началото на първия етап от проектирането ГКПП Струмяни – Берово.
Същинското изграждане на ГКПП Струмяни – Берово ще се финансира от Програмата Интеррег VI-A България – Северна Македония 2021–2027, като за възложител отново е определен oбластният управител на област Благоевград, съгласно решение на Министерски съвет от февруари 2023 г.

За целта, в края на миналата година бе обявена ограничена покана за изготвяне на стратегическо проектно предложение „Изграждане/рехабилитация на нов контролно пропускателен пункт (ГКПП) Струмяни – Берово“ с краен срок 31.07.2023 г. Общата стойност е 9 милиона евро.

С решение на Министерски съвет от 23 март 2023 г. ГКПП Струмяни – Берово, довеждащата инженерна и пътна инфраструктура са обявени за национални обекти, което ще улесни в значителна степен отчуждителните и разрешителни процедури, одобряването на подробните устройствени планове и др. в процеса на изграждането на инфраструктурния обект.

Основната цел на стратегическия проект  е насочена към подобряване свързаността в региона, стимулиране икономическия растеж чрез улесняване на трафика на хора и стоки, укрепване на комуникационните връзки и улесняване достъпа до основната TEN-T мрежа, включително връзката с транспортни коридори IV и VIII.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

error: