От днес влиза в сила нова Наредба за сечите в горите


От утре, 23 август 2011 г. влиза в сила нова Наредба за сечите в горите, с която се уреждат условията и редът за тяхното провеждане.

С нормативния акт се регламентират видовете сечи и методите за тяхното извършване. Също така са разписани правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, както и издаването на позволителни и необходимите съпровождащи документи.

Акцент в новата Наредба е и системата от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания, включени в европейската екологична мрежа Натура 2000.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

error: