Започва възстановяването на редки и застрашени дървесни видове на територията на Природен парк “Рилски манастир”

Подготвителните дейности по проект “Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори”, вече са завършени. Това стана ясно по време на второто заседание на Направляващия комитет по проекта. Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) е координиращ бенефициент, а партньори са Световният фонд за дивата природа, Семеконтролна станция – София, Тополово стопанство – Пазарджик и дирекциите на 10 природни парка – Българка, Витоша, Врачански Балкан, Златни пясъци, Персина, Рилски манастир, Русенски Лом, Сините камъни, Странджа, Шуменско плато. Всички паркове се стопанисват от ИАГ и са най-посещаваните защитени природни зони в страната.

Този пилотен проект демонстрира и популяризира добри практики за опазване и възстановяване на защитени зони в горите върху площ от 21 хил. ха. Ще бъдат възстановени горски и крайречни местообитания. Предвидено е залесяване с фиданки и резници от ясен, дъб, бук, клек, тис, черна елша и др. Ще се създаде маточник за местни тополови видове. Ще бъдат възстановени 13 характерни растителни вида, като бяла и жълта водна лилия, рилска иглика и ревен. Предварително е направено проучване кои места са най–подходящи за възстановяване и са подбирани най-добрите техники. Предвидените територии за консервационни дейности вече са набелязани и е изготвена карта за всяка зона. Направени са и технологични планове за залесяване от партниращите до скоро държавни горски и ловни стопанства, одобрени от Регионалните дирекции по горите и РИОСВ. Вече са съгласувани с Министерството на околната среда и водите и програмите за възстановяването на 13 редки растителни видове в четири обекта.

Голяма част от фиданките са произведени и предстои тяхното залесяване на определените места по проекта. Създаден е маточник от черна топола и бяла върба в Тополово стопанство – Пазарджик. Започнало е и отглеждане на млади гори в Странджа по така наречиния Заарландски метод. Първата група редки растения са засадени в две зони – Персина и Витоша. Изградени са мостове, дървени скари, туристически места за почивка и информационни и насочващи табла. Поради сушата през летните месеци на 2011 г. сериозно е засегнато възстановяването на растенията в блатата по река Дунав. За разрешаването на този проблем са предвидени мерки, включващи събирането на репродуктивен материал и използване на различни подходи за засаждане.

В края на тази седмица предстои работна среща в град Сливен на партньорите по проекта, по време на която ще бъдат обсъдени и набелязани предстоящите конкретни дейности.

Проект “Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори” се изпълнява по европейската програма „LIFE +”. Продължителността му е четири години и шест месеца и трябва да приключи през юни 2014 г. Общата му стойност 1 236 834 евро.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: