Приемат 250 кандидати за срочна служба в доброволния резерв

Стартира поредната кампания за записване за срочна служба в доброволния резерв /така наречената доброволна казарма/. Смяната започва от 10 септември т.г. Обучението е във Велико Търново, Шумен и Плевен.

Със заповед № ОХ-117/02.02.2024 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности определени за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани както следва:
– в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново – 90 длъжности
– във факултет по „Артилерия,ПВО и КИС” гр. Шумен – 60 длъжности
– във военно формирование 22160 Плевен – 100 длъжности

За времето на срочната служба резервистът получава основно месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоено звание /в съответствие с приложение № 1 и № 2 към заповед № ОХ-720/28.08.2023 година на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1 405 лева/.

Завършилите срочна служба могат да кандидатстват без конкурс за вакантни длъжности за войници във военни формирования от Българската армия и включване в доброволния резерв. Те ползват предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, в т. ч. в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност при постигнати равни крайни резултати от проведена процедура.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да имат завършено най-малко основно образование;
2. да са годни за служба в доброволния резерв;
3. да са психологично пригодни за служба в доброволния резерв;
4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
6. да нямат друго гражданство;
7. да не навършват 40 години в годината на кандидатстване;
8. да нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.

Финансовото осигуряване на срочната служба в доброволния резерв е за сметка на бюджета на Министерството на отбраната. Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява в срок от 6 месеца. Тя включва последователно преминаване на следните етапи: начална военна подготовка; специална военна подготовка и изпълнение на задачи в състава на военни формирования от въоръжените сили. След приключването на първия или на втория етап договорът може да бъде прекратен по писмено предложение на всяка една от страните.

Срочната служба в доброволния резерв ще започне от 10.09.2024г.
За времето на срочната служба в доброволния резерв резервистът получава и платен отпуск 8 дни за целият курс на обучение. За останалите превилегии и подробности можете да се обърнете към посочените контакти.

Кандидатите за посочените по-горе обявени длъжности да подадат заявление чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 30.04.2024 г.

За контакт и информация за конкурса:

– Военно окръжие II степен-Благоевград – (073) 88 51 05
– офис за военен отчет в община Симитли – 0886 27 77 34

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: