В Банско дискутират правомощията на общините по Закона за горите

Сдружение на Югозападните общини организира практически семинар на тема „Правомощия на общините по Закона за горите”.

Програмата на обучението включва средните теми:
– горско планиране и инвентаризация на общинските горски територии; общините като собственици на горски територии – видове собственост, придобиване и разпореждане с имоти, учредяване на ограничени вещни права върху поземлени имоти, промяна на предназначението на общински горски имоти, строителство в общински горски територии, отдаване под наем и под аренда;
– управление на общински горски територии – наредба на общинския съвет за управление на горските територии, форми за управление, регистрация за извършване на дейности в горските територии – лесовъдска практика, регистрация на търговци, обществени екосистемни ползи от общински горски територии, възлагане на дейности в общинските горски територии по реда на НУРВИДГТ – държавна и общинска собственост, ползване на дървесина и недървесни горски продукти;
– стопанисване на общински горски територии – права и задължения – залесяване и защита срещу ерозия и порои, провеждане на сечи в общинските гори, паша в общински горски територии;
– защита, опазване, контрол и достъп до общинските гори – задължения на общините по видовете мерки за защита, опазване, възлагане на дейностите по защита и опазване, достъп до общински гори – условия и ограничения, контрол по прилагането на Закона – видове и компетентни органи.

Лектор ще бъде инж. Ценко Ценов, началник отдел „Недържавни гори” към Изпълнителна агенция по горите.

Семинарът ще се проведе днес от 9.00 ч., в конферентната зала на х-л „Лъки Банско” гр. Банско, ул. „Кир Благо Тодев” №4-10.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: