Интегрират и социализират хора с увреждания от Oбщина Симитли

Община Симитли е в готовност за откриване на Център за социална рехабилитация и интеграция, съобщиха от пресцентъра на общината.

Разкриването на Центъра за социална рехабилитация и интеграция е залегнало в общинската стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2011-2015 г. и годишния план за действие по изпълнение на стратегията за настоящата година. В Центъра ще се предоставят услуги, съдействащи за възстановяване и/или развитие на потенциала на лицата с увреждания и възможностите им за социална интеграция чрез информационно-консултантска дейност, обучения, посредничество и застъпничество за започване на работа, психологическа помощ, рехабилитация, здравни грижи, логопедична дейност, както и различни терапевтични дейности за улесняване на социалното включване на потребителите.

„Провежданата социална политика на община Симитли за стимулиране на публично – частно партньорство позволява тази услуга да бъде предоставяна в сградата, в която се намират двата съществуващи към момента центъра от семеен тип за лица с деменция и с физически увреждания”, уточни шефът на звено „Социални дейности” Ивайло Гоцев. В момента се извършват довършителни работи за адаптиране достъпа до сградата за лицата със специфични потребности. Иначе сградата отговаря на всички критерии и стандарти за предоставяне и развитие на социални услуги в общността и в нея са разположение предоставяните и съществуващи към момента Център за временно настаняване от семеен тип за лица с деменция и Център за временно настаняване от семеен тип за лица с физически увреждания. Предлагането на новата социална услуга за лица с временна или постоянна нетрудоспособност ще се финансира от държавния бюджет като делегирана дейност.

„Центърът за социална рехабилитация и интеграция ще надгради и доразвие предлаганите до момента грижи за хората в неравностойно положение и ще обхване потребностите от създаване на включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за хората с увреждания в Община Симитли, както и подкрепяща среда за техните семейства”, допълни Гоцев.

Капацитетът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция ще бъде 30 места за лица с увреждания, като услугите ще бъдат краткосрочни и дългосрочни, а видът ще зависи от желанието на клиента и преценката на специалистите, работещи в Центъра. Потребителите на услугата ще бъдат лица с физически, сензорни и множествени увреждания с експертно решение на ТЕЛК, РЕЛК или НЕЛК, както и лица с временни здравословни проблеми, които не са освидетелствани от ТЕЛК/РЕЛК.

Разкриването на новата социална услуга в община Симитли ще осигури и нови работни места. В центъра ще бъдат наети деветима специалисти, сред които рехабилитатор, трудотерапевт, психолог, медицински работници.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: