Oбщина Разлог обсъди мерки за предотвратяване на наводненията в село Баня

Днес в залата на Народно читалище „Просвета 1908г.” село Баня, се проведе пресконференция по проект на община Разлог “Прилагане на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в село Баня, община Разлог” по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.

Стойността на проекта е 1 030 948.96 лв., от който задължителният собствения принос на общината е в размер на 5% от общо допустимите разходи т.е. 51 547.45 лв.

„С реализацията на проекта ще бъде решен един много тежък проблем за голяма част от населението на село Баня. Рисковете от наводняване на 75 имоти в селото ще бъдат сведени до минимум. Пряко облагодетелствани от реализирането на проекта ще бъдат 350 жители на село Баня, непряко техният брой е 1600 души.”, каза инж. Красимир Герчев кмет на Община Разлог пред жителите на селото.

След констатирани проблеми и рискове от бедствия и аварии, свързани с високите води на реката и ерозиралите брегове в резултат на обилни валежи и снеготопене по проекта е заложено да се укрепи и обезопаси участък от река Пихла минаващ през северозападната част на село Баня с обща дължина 829 л.м. Предвидени са дейности по почистване на речното корито в участъка, определен като силно рисков и корекция на речното корито в същия участък чрез изграждане на подпорни стени.

Изпълнението на проекта за река Пихла ще спре сериозните проблеми и материалните щети, като наводнени подземни/приземни етажи на къщите и улиците в непосредствена близост до реката, които при дъждовно време и по време на снеготопенето биват заливани с вода. Прелелите води изронват улиците, затрудняват движението на хората и превозните средства.

След осъществяването на мерките, предвидени в проект „Прилагане на дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в село Баня, община Разлог”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие ще може да се регулира нивото на реката и водния отток, с което ще се предотвратят рисковете от следващи наводнения, ще се подобри жизнената среда и качеството на живот на местното население, ще се подобри обликът на село Баня, което ще допринесе за развитието му като атрактивна дестинация за алтернативен и балнеологичен туризъм.

Хората от селото коментираха, че най-важното за тях е, че ще спят спокойно и ще имат сигурност за утрешния ден.

Изпълнението на проекта е трети етап от укрепването на бреговете на река Пихла. Не укрепена остава малка част от реката, за която кмета на Община Разлог обеща да търси възможност за финансиране.

                                                                                                                                        Снимки: Община Разлог

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: