Отбелязваме Международния ден на майчиния език

Международният ден на майчиния език е обявен на Генерална конференция на ЮНЕСКО през ноември 1999 година. Ежегодно от февруари 2000 г., този ден се отбелязва с цел насърчаване на многоезичието и културното разнообразие.

Езикът е тясно свързан с културата на един народ. С изчезването на даден език, който характеризира една област, се получава културно обедняване, което засяга цялото общество: по-малко възможности за комуникация и обмен в диалога и разбирателството между различните култури.

Според основната линия на работа в Асоциация Балкан разбираме и сме с надеждата, че духът на Международния ден нa майчиния език ще помогне да развием в себе си дълбоко уважение не само към нашия роден език, но и към другите езици. Ще помогне за равнопоставеност на всички езици.

С цел да върнем на всички родни езици по света заслужената им роля в изграждането на културна идентичност, развитие на творчеството и създаването на концептуална визия, на 20 февруари организираxме честване на Международния ден нa майчиния език.

Честването се проведе в Първо българско неделно училище “Св. Иван Рилски” в Мадрид с анализ и размисъл на различни езици. За нашия език се отбеляза, че cтаробългарският е първият славянски книжовен език и един от първите книжовни езици на Стария континент. Днес, наследникът, му със своята 11- вековна история обогатява европейското културно пространство и е един от 23-те официални езика на ЕС.

На дъската учениците написаха важни по смисъл думи на различни езици и превода на следния текст:

“Родният език е сърцето, чувствата и ключът за връзка с минало и бъдеще, ключът за връзка между генерациите. Всяка общност, хора и култура го използва като средство за предаване на знания от поколение на поколение. Ако изчезне езикът, изчезва и културата. Без майчин език думи като “Нация” и “Родина” губят смисъла си.

“Предизвикателството е в това, да се погледне на културните различия не като пречка, която трябва да преодоляваме, а като обогатяване, към което да се стремим.”

Поканихме различни организации да се запознаят със смисъла на този празник и апелираме за разпространение на добри практики чрез техните уеб страници.

Какво е майчин език ?

Терминът “майчин език” се употребява за обозначаване на:

?Първият език (езици), които си научил
?Езикът (езици), с които се идентифицираш или с които ни идентифицират другите
?Езикът, който най-добре говорим и който най-често изпозваме
?Първият ни език

СПОРЕД ЮНЕСКО

Сред основните цели на ЮНЕСКО e запазването и съхраняването на повече от 6000-те езика, които съществуват в светa. Организацията счита езиковото многообразие за един от най-мощните инструменти за опазване на материалното и нематериално наследство на човечеството. Тя активно подкрепя страните, които пълноценно използват всички методи на диалог и предаване на знания, насърчават езиковото многообразие, запазват образованието на майчин език, където това е възможно и по този начин утвърждават културното многообразие като обществена ценност. Според ЮНЕСКО всяка инициатива за насърчаване и разпространение на майчин език e не само част от езиковото многообразие , но и пособие за повишаване на осведомеността относно езиковитe и културни традиции по света и вдъхновява солидарност, основанa на разбиране, толерантност и диалог.

СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Pезолюция на Европейския парламент от 24 март 2009 г. относно многоезичието като преимущество за Европа и обща отговорност; утвърждава спазването на принципа на езикова равнопоставеност.

Езиковото и културно многообразие имат значително въздействие върху ежедневието на гражданите на Европейския съюз, поради навлизането на медиите, нарастващата мобилност, миграцията и напредъка на глобализацията;

Придобиването на разнообразна гама от езикови умения се оценява като изключително важно за всички граждани на ЕС поради това, че им позволява да се възползват напълно от икономическите, социални и културни предимства на свободното движение в рамките на Съюза, както и в отношенията на Съюза с трети държави;

Жизненоважна е необходимостта да се отдели специално внимание и подкрепа в училище на ученици, на които не може да се преподава на майчиния им език и горещо приветства предложението на Комисията за насърчаване на инициативата “майчин език плюс два” в образованието;

Насърчава и подкрепя незадължителното въвеждане на майчини езици на малцинства, местни и чужди езици в училищните програми и/или в контекста на дейности, отворени към общността, които се провеждат извън учебния план.

                                                                                                                              Източник: bulgaren.org

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: