Кметът на община Благоевград адв. Методи Байкушев внесе в ОбС предложение за теглене на безлихвен заем до 8 169 656 лв.

Кметът на община Благоевград внесе в общински съвет Предложение за отпускане на безлихвен заем от Централния бюджет на министерството на финансите в размер до 8 169 656 лв. със срок на погасяване 1.12.2024 г. Кметът мотивира предложението си с тежкото финансово наследство и с оглед осигуряване на ресурс за нормалното функциониране на дейността на общината.

В предложението се посочва, че заемът е единствената възможност, за осигуряване на крайно необходимите в момента средства за кратък срок, които представляват: 2 660 497 лв. запорирани за изплащане на дължимото СМР по договор за инженеринг на закрития басейн в жк. Еленово, 1 265 418 лв. за самоучастие по европроект, 3 536 741 лв. предоставени временни безлихвени заеми от собствени приходи по изпълнявани от общината проекти и 707 хил. лв. – непогасена част от безлихвен заем от централния бюджет в размер на 807 000 лв, изтеглен през януари 2022г., чийто падеж е 1.12.2023 г.

Заедно с предложението кметът внася и Доклад за изпълнението на бюджета на община Благоевград и сметките за средства от Европейския съюз към момента на встъпването му в длъжност, който обосновава необходимостта от теглене на безлихвения заем от държавния бюджет. Докладът съдържа подробна справка за състоянието на общинския дълг, който към 31.10. 2023 г. е 17,487 млн. лв.

Отделно от това непосредствените задължения са както следва:
1. Към доставчици – 2,1 млн.лв.,
2. Към проект „Интегриран градски транспорт“ –441 666 лв.,
3. Към проектите, изпълнявани чрез бюджетната сметка на общината – 1.2 млн.лв. (средства, с които са финансирани текущи разходи за изпълнение на местни дейности),
4. Временни безлихвени заеми, дадени от собствените приходи на изпълнявани от общината проекти – 3,5 млн. лв., които общината не очаква да бъдат възстановени до края тна тази година, тъй като средствата ще бъдат верифицирани през следващата година,
5. Заеми между проектите – 2 млн.лв, които общината трябва да върне под формата на съфинансиране до края на тази година, когато изтича програмния период.
Липсващите целеви средства от държавни трансфери са на обща стойност 6 786 803,08 лева.
Община Благоевград през периода 2021-2023 година е получила целеви трансфери за капиталови обекти както следва:
– 1,3 млн. лв. представляващи трансфер за възнагражденията и осигурителните плащания и средства за техническата организация на местните изборите.
– 1 млн. лв. за ремонт на Камерна опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1866“ Благоевград. Остатъкът по сметките на общината, би трябвало да бъде 524 139 хил. лв.
– За укрепване на свлачищно-срутищен участък Бодрост – м. Картала, на 08.12.2021г. са преведени средства в размер на 4,3 млн.лв., от които към този момент трябва да бъдат налични 4,2 млн. лв.
– За изграждане на улица „Промишлена“ – три трансфера на обща стойност 3,5 млн.лв., от които през м. юли т.г. е преведен аванс на изпълинтеля 1.5 млн. лв., остатъкът, който би трябвало да е наличен по сметките е 1,9 млн. лв.

Към датата на встъпване в длъжност на новия кмет, средствата по изброените постъпили държавни трансфери не са налични в сметките на община Благоевград.
Наличните свободни пари в банковата сметка на общината са на стойност 480 хил. лв.
Кметът посочва, че предвид заварената финансова ситуация съществува реална възможност да не се разплатят разходи от първа необходимост, като заплати и осигурителни вноски, храна, отопление и др. поради което е необходимо общината да изтегли безлихвен заем от централния бюджет на основание от Закона за публичните финанси.

Предстои общински съвет да разгледа предложението на кмета и доклада към него и да гласува на предстоящата сесия.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: