Изграждат подземен тунел за автомобили в центъра на Благоевград

Ще бъде направен подземен тунел за автомобилния трафик в центъра на Благоевград. Предложението е част от управленската програма на кмета на община Благоевград Методи Байкушев, която ще бъде представена пред общинските съветници на редовното заседание на местния парламент на 23 февруари, съобщи БНР. Паркът ще обединява централната част със стариниия квартал „Вароша“. Проектът предвижда ул. „Ал. Стамболийски“ да се превърне в подземен тунел, който да започва от „Златното пиле“, краят  при заведението „Царски клуб“. А над транспортната подземна отсечка да има разширен надлез при моста на влюбените, който да свързва пешеходната градинка пред кв. „Вароша“ и площад „Македония“.

Новият парк/надлез ще бъде естествен вход към парк „Ловен дом“ и ще слее пешеходния център със сега запустялото бивше парково пространство и с целия горист хълм на юг от центъра чрез съществуващите два пешеходни моста.

Програмата ще бъде представена пред общинските съветници, но няма да бъде гласувана, тъй като законът не предвижда одобрението и, а ще бъде само за сведение.

„Програмата е реалистична и изпълнима, предстоят много обсъждания по това предложение“ – каза на редовната си пресконференция днес председателят на Общинския съвет Радослав Тасков.

Като основни цели в програмата са заложени още: благоустрояване и създаване на сигурна здравословна градска среда, подобряване на социалната, образователната, здравната и спортна инфраструктура. Повишаване административния капацитет на работещите в общинската администрация, подобряване качеството и бързината в административното обслужване на гражданите.

Сред приоритетите, заложени в Програмата за управление на Методи Байкушев е създаването на нов общ устройствен план, който да гарантира устойчиво и логично разрастване на града. Прекратяване на  порочната практика за частично немотивирано изменение на ОУП, която превръща новите части на града в устройствен хаос.

–  Идентифициране на свободни общински имоти за детски и спортни площадки.

–  Ежедневно проследяване и публичност на резултатите за качеството на въздуха.

–  Запазване и увеличаване на броя на съществуващите дървета в града и увеличаване на озеленяването в свободните градски пространства.

–  Система за управление на отпадъците – въвеждане в експлоатация на анаеробната инсталация и провеждане на качествена всеобхватна обществена кампания за разделно събиране на отпадъците.

–  Откриване на площадка за преработка на строителни отпадъци, тъй като в момента няма такава.

–  Обновени паркове, градинки и междублокови пространства в кварталите „Еленово“, „Ален мак“, „Струмско“, „Запад“, „Освобождение“ и „Грамада“ и  оборудването им – автоматични и икономични поливни системи, качествени пейки, устойчиви системи за осветление, детски игрови съоръжения, спортни площадки, паркови системи, чешми.

–  Драстично намален брой на бездомните кучета чрез реално приложена нова програма за хуманно намаляване на популацията, работещ ефективно и хуманно Общински приют за кучета.

–  Оптимизиране на уличната инфраструктура в града, навременната ѝ поддръжка в добро състояние, предотвратяващо пътно-транспортни произшествия и щети.

–  Ще се изследва възможността за коригиране кръговите кръстовища – така че да се отпушат – да са наистина бързи, екологични и безопасни за пешеходците. Това ще стане на база реален експертен анализ на трафика и причините за задръстванията. Примерна мярка: „Изваждане“ на пешеходните пътеки поне 12 метра преди/след кръстовищата. Превръщане на кръговите кръстовища и подстъпите към тях в зелени пояси, които да неутрализират мръсния въздух. Пешеходните пътеки се правят на удобни, повдигнати и осветени места. Изграждане на качествени изкуствени неравности и забавяне на скоростта на всички рискови места.

Това са част от основните моменти, заложени в Програмата за управление на кмета на община Благоевград Методи Байкушев по време на неговия мандат.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

error: