Инспектират сгради в благоевградско след случая в Якоруда

Областният управител на Благоевград Костадин Хаджигаев утвърди Протокола на назначена със Заповед № ОА-РК-196/06.04.2012 г., комисия в състав: инж. Асен Йорданин – РДНСК гр. Благоевград; Димитър Митрев – ОУПБЗН гр. Благоевград; Атанас Калайджиев – ОД на МВР-Благоевград; инж. Ваньо Гошев – гл. експерт Дирекция АКРРДС на Областна администрация Благоевград и г-жа Беди Осман – зам. кмет на Община Якоруда.

Комисията извърши проверка във връзка със срутването на стена на ул. „Оряховица“ в Якоруда, при което загинаха дете и млада жена.

От огледа на място е установено:
1. Стената – приблизителни размери 8 метра /дължина/ и 1,70 метра /височина/, каменно-бетонна, неармирана – е строена преди около 30 години /по данни на собствениците/.
2. Основите на стената са висели във въздуха и липсва фундамент.
3. Видимо няма признаци за свлачище на терена над стената.
4. За падналата стена няма одобрени строителни книжа и същата не е отразена в действащия Кадастрален план.
5. Улица „Оряховица” е изградена преди около 12-13 години с Договор № 08- 00-503/27.08.1997 г., между възложител Община Якоруда и изпълнител.

От общината не са могли да предоставят одобрени работни проекти за изпълнените СМР, от които да се получи информация за промени в нивелетата и напречния профил на улицата, довели до подкопаване на изградените стени, включително и на падналата стена.

Областният управител Костадин Хаджигаев ще изпрати копие от становището на Комисията, на съответните институции. Подчертава, че това Становище има само препоръчителен, информативен характер и може да бъде в помощ на компетентните органи. Те са тези, които ще се произнесат след края на официалното разследване по случая.

От своя страна Хаджигаев издаде Заповед № ОА-РК-197/06.04.2012 г., на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка със зачестилите аварии със сградния фонд, водещи до човешки загуби, като възложи на кметовете на общини на територията на област Благоевград, да назначат комисии, които да извършат обследване на техническото състояние на сгради, огради, гаражи, подпорни стени, второстепенни селскостопански постройки и др. негодни за ползване, застрашени от самосрутване или застрашаващи здравето и живота на гражданите.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: