В Гоце Делчев ще изграждат Център за настаняване от семеен тип

Беше одобрен поредния проект на Община Гоце Делчев – „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип за предоставяне на нов вид резидентна услуга в общността”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-.12/2010 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” по Оперитивна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Toва съобщиха от пресцентъра на общината.

Стойността на проекта е 786 000 лв., със 100% европейско финансиране. Очаква се до края на 2011година. да бъдат подготвени документите и подписан Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Кмета на Общината и Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Срокът за изграждане и обзавеждане на Центъра е 18 месеца от датата на подписване на договора.

По проекта се предвижда да се изгради нова сграда, която ще представлява постоянно жилище за 14 деца с умствени и физически увреждания, които в момента се намират в различни социални институции. Предвидени са средства за обзавеждане и оборудване, както и за благоустрояване на дворното пространство. Новото жилище ще бъде построено на незастроен общински терен, на територията на бившата казарма. Сградата е проектирана в Г-образна форма, в съответствие със задължителните изисквания на Държавната агенция за закрила на детето. Тя ще съответства на архитектурата на близките сгради – няма да се откроява и да се набива на очи като специална. Местоположението й също е избрано според изискванията на програмата – да се намира в близост до сгради предоставящи здравни, образователни, културни и административни услуги.

Изграждането на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) е първа стъпка към разкриването на алтернативни услуги и форми на грижа близки до семейната среда. За да функционира услугата се предвижда да бъдат открити 13 работни места за квалифициран и помощен персонал. Цялостната издръжка на центъра през следващите 24 месеца след откриването на обекта, ще бъде осигурена от Оперативна програма “Човешки ресурси”.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

error: