Форум дадe позитивна прогноза за възможностите на младите хора в полето на самостоятелната научноизследователска дейност

Научната сесия “PR на насилието в съвременното общество – проблеми и проекции”, организирана от майсторския клас по PR в ЮЗУ “Неофит Рилски”, с ръководител доц. д-р Румяна Модева, с основание провокира интереса на много преподаватели, докторанти и студенти не само от специалност Връзки с обществеността.

Форумът бе първи по тази тематика сред университетите в България и втора реализирана инициатива на ЮЗУ “Неофит Рилски”, свързана с творческия и научноизследователския интерес на майсторския клас и академичната общност.

И масовото участие на студентите, и разработките им, които представят в отлична светлина тяхната творческа и научно-изследователска дейност са достоен атестат за качеството на академичното обучение в ЮЗУ “Неофит Рилски”, каза при откриването на сесията доц. д-р Траян Попкочев, зам.-ректор на ЮЗУ “Неофит Рилски” по образователна дейност – бакалавърски програми. Участие в дискусията освен него взеха още д-р Теменужка Любенова, председател на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград, секретарят на ОбСНВ Магдалена Рахова, общественици.

Научната сесия стана форум на младото “Общество на знанието” в ЮЗУ “Н. Рилски”, което ще продължи своята перманентна дейност в полето на научноизследователските си търсения и творчество, каза доц. Р. Модева. Както уточни тя, в сесията, преминала под егидата на 35-годишния юбилей на ЮЗУ “Н. Рилски” и 15 години от създаването на Катедрата по връзки с обществеността, студентите представят интересни данни от мониторинг по темата на събитието. В изследването са включени 118 свободно избрани респонденти от средата на академичната младеж, от тях 49 девойки и 69 младежи от три университетски града – София, Благоевград и Пловдив, добави още тя.

Целта на мониторинговото изследване е да установи нивото на информираност по проблемите на насилието. Получените резултати показават, че 86.5% от общия брой на студентите нямат информация за «Обществото на знанието» като перспектива за развитие и свързаното с него отношение към насилието като обществено явление; 35% считат, че агресията в съвременното общество е естествено състояние за упражняване на власт и сила, при девойките подобен отговор дават 54.2%.

Според доц. Модева прави впечатление, че изследваните студенти ограничават параметрите в структуриране на видовете насилие, докато студентите от майсторския клас в ЮЗУ «Неофит Рилски» и техни колеги от специалност Връзки с обществеността разработват значително по-широка тематика по проблемите на насилието – факт, който дава основание за позитивна прогноза на възможностите на студентите, подготвили научната сесия, в развитието на творческите им възможности и в полето на самостоятелната научно-изследователска дейност.

                                                                                                                                                                Снимка: swu.bg

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: