Новият Закон за електронните съобщения защитава интересите на потребителите

Преди година Гражданско движение „ДНЕС” организира подписка срещу произвола на монополите, в която се включиха над 700 хиляди граждани. За една година в приемните ни постъпиха над 3 хиляди жалби и сигнали за нарушени потребителски права и от страна на мобилните оператори.

Движение „ДНЕС” участва с 15 предложения на гражданите в общественото обсъждане на проектозакона за изменение и допълнение на ЗЕС и депозира в Народното събрание допълнителни искания. Активно участвахме в процеса по тяхното приемане в Парламентарната комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения.

Крайният резултат: по-голямата част от исканията са приети окончателно!

Какво поискаха гражданите и какво се прие от Народното събрание:

1.Срочният договор вече ще може да бъде подновен единствено и само при изричното съгласие на абоната. След изтичане срока на договора той ще се преобразува в безсрочен договор и абонатът ще има право да го прекрати с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойка.
2.Мобилните оператори ще се задължават да информират абонатите си 1 месец преди изтичането на техните договори.
3.Съгласно изискванията и на ЕС, до 2 години ще се намалят цените на мобилните услуги.
4.При сключването на договорите се прилага правилото на „изрично съгласие” на абоната относно допълнително предлаганите услуги.
5.Клаузите в договорите с мобилните оператори ще бъдат съставени ясно, разбираемо и в лесно достъпна за абоната форма.
6.Индивидуалният договор при общи условия ще влиза в сила в 7-дневен срок след сключването му. В този срок абонатът ще има право едностранно да прекрати договора, без да дължи неустойки.
7.Потребителите ще бъдат уведомявани преди достигане на кредитния им лимит по договора и ще бъдат безплатно предупреждавани в случай на нетипичен трафик или прекомерно потребление.
8.Операторите се задължават да поддържат услуги за контрол и наблюдение на разходите от страна на абонатите, когато такива бъдат договорени с КРС.
9.Оптимизират се механизмите за бърз и лесен пренос на мобилни номера от една мрежа към друга.
10.Предвижда се търговските съобщения да бъдат изпращани само при предварително получено съгласие на абоната. Забранява се изпращането на спамове на абонатите.

От “ДНЕС” продължават да настояват за:
1.Бързо решение от НС в кой закон и кога ще се реши проблемът с вредното влияние на електромагнитните излъчвания на антените на мобилните оператори, монтирани в непосредствена близост до детски градини, училища, болници и жилищни сгради.
2.Завишаване размера на глобите, налагани на мобилните оператори при установени техни нарушения, особено на долните им граници, както и максимално завишаване на горните граници при повторно нарушение.

3.Създаване на специализирана институция арбитраж за решаване на спорове между потребители и доставчици на телекомуникационни услуги.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: