Ще спрат ли промените в Закона за електронните съобщения произвола на мобилните оператори?

На 30 ноември 2011 г. Парламентарна комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения ще гласува промените в Закона за електронните съобщения, а до края на парламентарната сесия Законът вече ще е факт. Гражданско движение „ДНЕС” се зае с този законопроект, настоявайки сигурна защита от държавата чрез нейните органи. Новият закон трябва да защитава ефективно нас – потребителите.

В приемните на „ДНЕС” в цялата страна за една година са постъпили над 3 хиляди жалби и сигнали за нарушени потребителски права от страна на мобилните оператори. Основните проблеми са: високата цена на предлаганата услуга; некоректно надписване на сметки и липса на контролен механизъм, който да позволи на абоната да докаже недостоверността на сумата във фактурата; високите неустойки при едностранно прекратяване на договора от страна на абоната; ощетяване на потребителите чрез отчитането на разговорите под 1 минута (30 сек;) като едноминутни; неуведомяване при изтичане срока на договора, от което следва автоматичното му продължаване, както и проблеми с преносимостта на номерата от един на друг мобилен оператор.

Използват се и нелоялни търговси практики при предлагане на т. нар. „промоции” на безплатни телефони, чрез които потребителите биват подвеждани да сключват нови обвързващи договори с мобилните оператори. Неясно се разписват клаузи в Общите условия на договорите с подвеждаща информация.

Не малко са и оплакванията от вредното влияние на монтираните в близост до жилищни сгради, училища и детски заведения и на неподходяща височина базови станции и антенни устройства на мобилните оператори.

Какво се случи с исканията на „ДНЕС”?
Включихме се активно в процеса на подготовка на промените в Закона за електронните съобщения още на ниво обществено обсъждане в Министерство на транспорта, както и след това проследявахме заседанията на ресорната парламентарна комисия.
Внесохме пакет от предложения, насочени основно към гарантиране на:
1.По-ясни и по-коректни договорни отношения между операторите и потребителите;
2.По-добра информираност на потребителите за текущото им потребление;
3.Облекчаване на процедурите, сроковете и обезщетенията при прекратяване на договорните отношения и/или преносимост на номерата към друг оператор;
4.Ограничаване на изпращането на търговски съобщения;
5.По-високи санкции към операторите при тяхно некоректно поведение;
6.Създаване на действащи механизми за защита на потребителите, вкл. чрез арбитражно производство;
7.Гарантиране здравето на населението във връзка с влиянието на антените на мобилните оператори.

В по-голямата си част предложенията ни са възприети от законодателя и са заложени в законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Надяваме се народните представители да препотвърдят решенията си в пленарна зала и да не отстъпват от тях.
Съществените положителни промени в законопроекта са:
а) мобилните оператори се задължават да ни уведомяват един месец преди изтичането на срока на договора;
б) срочният договор ще може да бъде продължен само при изрично писмено съгласие на абоната, а при липса на такова съгласие, той се преобразува в безсрочен. Аботатът ще може да го прекратява с едномесечно предизвестие без дадължи неустойки;
в) индивидуалните договори и общите условия в тях вече ще съдържат много по-подробна информация за потребителя;

Считаме, че все още има сериозни проблеми, за чието разрешаване продължаваме да държим. Кои са те?
1.Голяма част от санкциите срещу операторите са незадоволителни и недисциплиниращи.
2.Не е решен проблемът с ефективната защита на потребителите. Това на практика обезсмисля завишените изисквания към операторите, целящи повече прозрачност и коректност към клиентите. Чудесно е, че законът въвежда достатъчно строги изисквания, но ако няма механизъм за противодействие на некоректно и незаконосъобразно поведение от страна на операторите, то те получават свободата да не спазват въпросните изисквания.
3.Проблемът с електромагнитните излъчвания на антените поради тяхната близост до жилищни сгради, детски градини и болници за пореден път е пренасочен за към Закона за здравето.

Във връзка с тези констатации „ДНЕС” НАСТОЯВА:
1. Да се създаде специализирана институция – арбитраж, представляваща особена юрисдикция за решаване на спорове между потребителите и доставчиците на мобилни услуги, която:
Да има ясни и ефективни правомощия.
Да произнася задължителни решения и да налага респектиращи нарушителите санкции.
Да гарантира бързина и качество на правораздаването, без финансово натоварване на жалбоподателите.
2. Да бъде завишен размерът на глобите, налагани на мобилните оператори при установени техни нарушения, особено на долните им граници. Разчитаме утре парламентарната комисия да подкрепи предложението ни в чл. 331, ал.5: „който не изпълни влязло в сила решение на КРС, се наказва с глоба от 10 хил. до 20 хил. лв.”.
3. Да се вземе бързо решение в кой закон да се реши проблема с вредното влияние на електромагнитните излъчвания на антените на мобилните оператори, монтирани в непосредствена близост до детски градини, училища, болници и жилищни сгради.

Декларираме готовност активно да продължим да работим в нашите приемни за разрешаване проблемите на гражданите с мобилните оператори. В тях адвокатите – доброволци на движение „ДНЕС” ще се възползват от всички законови възможности за защита на потребителите. При необходимост ще се обърнем за съдействие и към европейските институции.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: