Броят на домакинствата в Благоевградско се е увеличил

Преброяването на населението и жилищния фонд е единственият източник за получаване на изчерпателна информация за домакинствата.

Към 01.02.2011г. населението на Благоевградска област живее в 119 916 домакинства като 62,1% от всички домакинства живеят в градовете и те са 75 504, съобщават от Националния статистически институт.

В селата живеят 45 412 домакинства (37,9%).

В сравнение с преброяването от 2001 година броят на домакинствата се е увеличил с 6 514 (5,7%). Броят на едночленните домакинства се е увеличил с 11 343 (58,4%) и достига до 30 778. Двучленните и тричленните домакинства също се увеличават със съответно – 2 215 (7,7%) и 790 (3,3%) и достигат до – 30 883 и 24 605. Останалите домакинства с повече от трима членове намаляват.

Близо половината от населението на областта живее в едночленни и двучленни домакинства – 51,4%, като в сравнение с предишното преброяване те са били 42,4% от всички домакинства. Една четвърт от населението на Благоевградска област живее в едночленни домакинства – 25,7%. Най-много те са в община Благоевград – 11 863 (35,9%) или повече от една трета, следват я община Струмяни – 802 (34,3%) и община Кресна – 532 (25,4%). В селата близо половината от лицата живеят в едночленните и двучленните домакинства. Те са 21 879 (48,2%).

Домакинствата с повече от трима членове за Благоевградска област са – 33 650 (28,1%), а за страната техния относителен дял е 20,1%. Най-много многолюдни домакинства като относителен дял имаме в община Сатовча – 45,9%, следват я общините Гърмен – 45,6% и Белица – 38,6%. Домакинствата с повече от трима членове са най–малко в община Благоевград – 20% от всички домакинства и община Струмяни – 21,1%.
Средния брой на лицата в едно домакинство за Благоевградска област е 2,7.

Само област Кърджали е с по-висок показател от Благоевград с 2,8 лица в едно домакинство, а за страната той е – 2,4 лица в едно домакинство. В сравнение с предишното преброяване средният брой на членовете в домакинствата за областта намалява – тогава той е бил – 3,0.

Остаряването на населението и свързаното с това намаление на родилния контингент, миграционните процеси и икономическите фактори се отразяват негативно на структурата на домакинствата. Домакинствата без деца под 16 годишна възраст в областта са 87 467 (72,9%) или повече от две трети от всички домакинства. Броят на домакинствата с едно дете до 16 годишна възраст е 18 755 (15,6%), с две деца – 12 261 (10,2%). Домакинствата с три деца са – 1048 и те са под един процент (0,9%), а повече от три деца са – 385 (0,3%).

По общини като относителен дял домакинствата без деца до 16 годишна възраст са най-много в община Струмяни – 1906 (81,4%), следват я община Кресна – 1653 (79,0%) и Благоевград – 25 673 (77,7%). За община Благоевград те са с такъв висок процент, защото имаме голям брой едночленни домакинства от студенти.

Домакинствата с едно дете са най-много в община Якоруда – 657 (18,4%), а най-малко в община Струмяни – 195 (8,3%).

Относителния дял на домакинствата с две деца е най–голям в община Сатовча – 17,0%, най–нисък в общините Благоевград и Струмяни с по 7,1%.

Като относителен дял с повече от две деца имаме най-много домакинства в община Струмяни – 3,2%, а най–малко са многодетните в общините Банско и Благоевград с – 0,6% от всички домакинства в общината.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

1 коментар

Comments are closed.

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: