Летният сезон увеличи заетостта в Благоевградска област

В началото на месец април списъчният брой на наетите по служебно и трудово правоотношение за област Благоевград е 80 018, от които 21 303 в обществения и 58 715 в частния сектор. В края на второто тримесечие той се увеличава и достига до 80 035 наети лица или имаме увеличение с 17 лица или с 0,04%. Спрямо предходното тримесечие – тогава сме имали намаление на наетите – те са били 476 лица или 0,6%. Броят на увеличението на заетите основно идва от частния сектор, където те достигат до 58 788, или са се увеличили с 73 човека (0,1%). В обществения сектор имаме намаление на наетите с 56 лица.

Най-голямо е увеличението на наетите през изтеклото тримесечие е в отрасъл „Строителство” – със 193 (4,2%), като за предишното тримесечие те са имали намаление с 390 души. Следват я отрасъл „Държавно управление” – със 136 (1,5%) и в отрасъл „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 119 човека (1,2%).

Имаме намаление на наетите в отрасъл „Административни и спомагателни дейности” – със 190 лица (8,1%) и на второ място в отрасъл „Хотелиерство и ресторантьорство” -104 човека (2,4%).

Жените в отпуск по майчинство през месец юни са били 2176, а наетите на непълно работно време – 8236 или 10,3% от всички наети. Лицата, наети на минимална работна заплата през месец март са били 2902 или – 3,6 % от наетите.

Средно списъчният брой на наетите по служебно и трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство за второто тримесечие е 74 152, а за първото тримесечие на 2011 година той е бил – 73 801, или са се увеличили с 351 човека (0,5%). Тяхната средна работна заплата е 525 лева и спрямо предходното тримесечие се е увеличила с 14 лева или с 2,7%. През второто тримесечие на 2011 г. средната месечна работна заплата за страната е 699 лева и тя нараства спрямо предходното тримесечие с 4,2%.

Най – висока е средната работна заплата в София град – 942 лева, следват я областите Враца – 745 лева и Стара Загора – 723 лева. Най – ниско средно месечно възнаграждение са получили в областите – Видин – 467 лева, Силистра – 496 лева и Кърджали – 496 лева. Благоевград е на 20- то място в страната по средно трудово възнаграждение.

Мъжете получават повече и тяхната средна работна заплата е 569 лева, а на жените тя е 494 лева.

Най – високата средна работна заплата за област Благоевград е в отрасъл „Финансови и застрахователни дейности” – 939 лева, следват я отрасъл „Операции с недвижими имоти” – 866 лева и отрасъл „Държавно управление”- 723 лева.

Най – ниско възнаграждение през второто тримесечие са получили в отрасъл „Административни и спомагателни дейности ” – 285 лева, отрасъл „Добивна промишленост” – 403 лева и „Транспорт, складиране и пощи”- 419 лева.

                                                                                                                                     Снимка: www.money.bg

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

error: