Безработица през януари е 11.1%

Равнището на безработица в страната е 11.1%. В бюрата по труда са регистрирани 365 995 безработни лица.
Новорегистрираните през януари безработни в бюрата по труда са 50 245. Частният сектор е освободил почти половината от тях – 23 667 души. В зависимост от икономическите дейности, най-много са новорегистрираните безработни от индустрията (10 024 души) и от сферата на държавното управление (7 394 души). Следват освободените от търговията (6 871 души), от преработващата промишленост (6 264 души), от строителството (3 384 души), от селското стопанство (2 480 души), от транспорта и съобщенията (1 883 души), от сферата на операциите с недвижими имоти (1 703 души) и др.

На работа през януари са постъпили 12 212 безработни, с 3 216 души повече спрямо предходния месец. Увеличението се дължи на по-големия брой постъпили на работа както по програми за заетост, така и на първичния пазар. Започналите работа безработни без квалификация са 5 168, с работническа професия са 3 005, а специалистите са 4 039. Почти 2 724 младежи до 29 г. са устроени на работа. Заетост е осигурена и на 2 804 продължително безработни, с регистрация в бюрата по труда над 1 година, както и на 249 безработни с увреждания. Над 58% от всички постъпили на работа са жени. През месеца се наблюдава увеличение спрямо декември на търсенето на работна сила в бюрата по труда. Обявени са общо 21 142 работни места.

На първичния пазар са заявени 7 411 работни места, с 1 981 повече. Частният сектор е заявил 4 696 места. Най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (1 967), от търговията (1 056), от сферата на операции с недвижими имоти (723), за административни и спомагателни дейности (713), от образованието (567), от държавното управление (440), от аграрния сектор (374) и др. В края на месец януари в бюрата по труда са останали незаети на първичния пазар 2 655 работни места.

По програми за заетост и по схеми на ОП „РЧР” са заявени общо 13 729 работни места. От тях по програми за заетост са заявени 13 340 места, като по Националната програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост” са 10 689 места (за аварийни дейности) и по Националната програма „Асистенти на хора с увреждания” – 2640 места. По Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” местата са 389, от тях 202 са по схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”, 111 – по схема „Развитие” и 76 – по схема „Отново на работа”.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: