БДЖ увеличава цените на билетите за пътуване с влак

На официална пресконференция ръководството на „Холдинг БДЖ” ЕАД обяви допълнителните мерки, които ще бъдат предприети за ускоряване на реформите в дружеството. Реформата в БДЖ се налага да бъде ускорена, за да бъде спасена железницата от фалит. Основната цел на тези допълнителни мерки е през 2012 г. „Холдинг БДЖ” ЕАД да не бъде на загуба.

Мерките, които ще бъдат предприети са следните:

– Оптимизиране на графика за движение на влаковете
Ще бъде намален интензитета на движение на влаковете, които се движат по железопътните линии в страната. За тази цел ще бъдат спрени от движение 150 влака, които са най-неефективни. Тази мярка ще доведе до намаляване на разходите на железопътния превозвач с 21 млн. лв. за 1 година, а за период от 5 години ще бъде реализирана икономия в размер на 105 млн. лв.

– Увеличаване на цените на билетите за пътуване с влак
За последен път цените на билетите за пътуване с влак са били променяни през месец юли 2008 г. Цените за превоз на пътници с железопътен транспорт ще бъдат увеличени със средно 9,81%. Независимо от увеличението, средните цени на билетите за влак ще бъдат с 22% по-ниски за пътуване в едната посока в сравнение с тези на автомобилния транспорт, както и с 40% по-ниски при пътуване в двете посоки. С промяната в цените ще бъдат реализирани допълнителни приходи в размер на около 2,5 млн. лв.

– Увеличението на цените за пътуване с пътнически и бърз влак ще бъде средно с около 9%, а за пътуване с бърз влак със задължителна резервация – с 15%;

– Цената за пътуване във вътрешно-градска зона от 0.70 лв. за страната и 0.80 лв. за София – ще бъде в размер на 1.00 лв.

– Железопътният превозвач ще продължи да предоставя прилаганите и в момента намаления и търговски оферти като ще се запазят цените за резервация на седящо място в бързите влакове, както и в тези със задължителна резервация.

Редуциране на персонала
– През периода до края на 2011 г. – началото на 2012 г. от дружествата „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и „БДЖ – Товарни превози” ЕООД ще бъдат съкратени 2000 служители. Съкратените служители ще бъдат компенсирани с по 6 работни заплати, в случай че бъдат съгласни да бъдат освободени от длъжност по чл. 331 от Кодекса на труда. Ефектът от прилагането на тази мярка ще бъде в размер на около 23 млн. лв. годишно.

Мотиви за оптимизиране на персонала:
– През периода 2005 г. – 2010 г. се наблюдава драстично намаляване на обема на превозените товари – двойно. (През 2005 г. са превозени 20 млн. тона товари, а през 2010 г. – 10 млн. тона). През този период намалява и обема на превозените пътници – с 3 млн. пътника. През първите 9 месеца на 2011 г. са превозени 22,8 млн. пътника.

– Производителността на едно заето лице намалява и следва да бъдат предприети мерки за нейното увеличаване и привеждане на числеността на персонала към намаления обем превози. В сравнение с другите страни от Европейския съюз, БДЖ има най-ниската производителност на труда на единица персонал.

Продажба на всички излишни неоперативни активи
За периода от 01.01.2011 г. до 01.11.2011 г. „Холдинг БДЖ” ЕАД е реализирал приходи от продажби на излишни неоперативни активи в размер на 7 099 698 лв. (основно бракувани пътнически вагони, товарни вагони и локомотиви).
До края на 2011 г. се очакват постъпления в размер на приблизително 7 133 000 лв. от продажби на скрап, контейнери и недвижими имоти.

Приватизация на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД
В „Плана за преструктуриране и финансово стабилизиране на „Холдинг БДЖ” ЕАД за периода 2010/2014 година” е заложено като мярка преструктурирането на задълженията на холдинга чрез увеличаване на капитала на дружеството от държавата. Изискванията на Европейската комисия за нотификация на планираната мярка могат да бъдат изпълнени единствено чрез приватизация на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД, тъй като по този начин холдингът ще се разпореди с активи, които са на значителна стойност и са в експлоатация, и съответно ще намали собствения си капацитет и ще освободи пазарен дял. Чрез приватизацията на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД ще бъдат погасени задълженията на железопътния превозвач към банките.

На 30.09.2011 г. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол откри процедура за приватизация на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

error: