Ръководството на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД счита обявената от синдикатите стачка за незаконна

Ръководството на „Холдинг БДЖ” ЕАД счита, че обявената от синдикатите стачка е незаконна, поради факта, че не са спазени задължителните изисквания на Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС) и Закона за железопътния транспорт за сключване на Споразумение за задоволително транспортно обслужване най-късно три дни преди началото на стачката. Споразумението за задоволително транспортно обслужване трябва да осигурява изпълнението на минимум 50% от Графика за движение на влаковете.

През м. февруари 2011 г. беше налице Споразумение за минимално транспортно обслужване (постигнато чрез арбитраж) във връзка с възникнал колективен трудов спор между работниците и служителите, от една страна и работодателя, от друга страна. До изпълнение на това Споразумение не се стигна, тъй като колективният трудов спор приключи със сключването през м. март на т. нар. Стачно споразумение.

В случай, че към настоящия момент работниците и служителите считат, че работодателят не изпълнява Стачното споразумение, то вече е налице съвсем ново и самостоятелно основание за предприемане на ефективни стачни действия, уредено в Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС), а именно – неизпълнение на поети задължения към тях.

Постигнатото през м. февруари 2011 г. Споразумение за минимално транспортно обслужване по един вече приключил колективен трудов спор, не може да изиграе ролята на такова споразумение при възникналата към настоящия момент нова хипотеза, уредена в Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС), като отделно основание за провеждане на стачка.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

error: