ЮЗУ-преподавател със сериозен принос за развитието на физическата култура и спорта в България

Югозападният университет “Неофит Рилски” – Благоевград присъди научното звание професор на доц. д-р Атанас Георгиев, преподавател по Организация и управление на физическото възпитание и спорта, Теория и методика на спортната тренировка, Методика на туристическата дейност и др. в Катедрата по теория и методика на физическото възпитание при Факултета по педагогика.


Проф. Георгиев е в ЮЗУ “Неофит Рилски” от 1980 г., доцент (2006), дългогодишен ръководител на Катедрата по теория и методика на физическото възпитание. Бил е главен експертен сътрудник и съветник в 38-мо, 39-то и 40-то Народно събрание, зам.-председател на КМФВС към Министерския съвет. Като главен експертен в парламентарните комисии организира дейността на комисиите и подготвя законопроекти и становища, а като зам.-председател на Комитета за младежта и спорта и зам.-председател на Комитета за младежта, физическо възпитание и спорта е зам.-председател на Държавния фонд за подпомагане на спорта, председател на експертния съвет по спорт и отговаря за програмите на Европейския съюз “Младежта за Европа”, “Младежта в действие”. Член в Страсбург на CDEJ – междуправителствения комитет по проблемите на младежта към съвета на Европа. Специализира в Москва, изнася лекции в Националната олимпийска академия.

Участва в експертна група, която разработва Закон за изменение и допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта и Правилник за приложение на ЗФВС.

Монографията на проф. Георгиев “Модели на спортната подготовка по ориентиране” бе посрещната с подчертан интерес сред специалистите не само у нас и вече е преведена и на турски език.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

error: