Катедрата по логопедия oрганизира Международен симпозиум “Съвременни подходи в логопедичната терапия”

Катедрата по логопедия при Факултета по обществено здраве и спорт на ЮЗУ “Неофит Рилски” организира от днес до 30 октомври 2011 г. в Благоевград Международен симпозиум  на тема: “Съвременни подходи в логопедичната терапия”. Симпозиумът се открива днес от 14.45 часа в Аулата на университета (УК1, десен партер).

В 15.30 се свиква пресконференция, на която ще бъде представена програмата и чуждестранните участници.

Симпозиумът ще се проведе под патронажа на ректора на университета проф. д-р Иван Мирчев и е посветен на две значими събития: 35 години от основаването на Югозападния университет “Неофит Рилски”; 2011 – Европейска година на слуха, обявена от CPLOL (Европейски комитет за комисия за връзка с логопедите и фониатрите.

Специалността Логопедия към Югозападен Университет “Неофит Рилски”, Благоевград има над 20 годишна история и е утвърдена сред специалностите от направление здравни науки в областта за комуникацията при лица с езикова, говорна и слухова патология.

Обучението на студентите се осъществява от над 40 хабилитирани и нехабилитирани преподаватели. Специалността е акредитирана и обучението се провежда по кредитната система. Катедрата по логопедия на Факултета по обществено здраве и спорт при ЮЗУ “Неофит Рилски” е единствена в България, акредитирана в научно направление “Обществено здраве”.

Учебният план на специалността за ОКС “бакалавър” е структуриран, съобразно изискванията на Международната асоциация по Логопедия. Перманентният комитет за връзка с логопедите към Европейския съюз (CPLOL). Изпреварващо за страната той съдържа модули и дисциплини, препоръчвани от Европейската комисия за връзка с логопедите и фониатрите (CPLOL).

Практическото бучение на бъдещите логопеди се осъществява в базови специализирани заведения, диагностични центрове и в собствена университетска клинична база за практическо обучение. Най-новото звено е Центърът по логопедия, който стартира дейността си през учебната 2009/10 г. В момента центърът работи активно с пациенти от всички възрастови групи, като в диагностичната и терапевтична дейност са включени и студенти от IV курс, специалност логопедия. Кабинетите се помещават в УК8, намиращ се на ул. “Иван Михайлов” 56. B рамките на часовете за практическо обучение на студентите се предлага свободен и безплатен достъп за лица с комуникативни нарушения от всички възрастови групи. Прилагат се съвременни методи за диагностика и терапия на заекване, гласови нарушения, слухови нарушения, дизартрия, афазия, нарушения на артикулацията, дислексия и др.

Специалността разполага с уникална компютъризирана апаратура за диагностика на езикови и говорни нарушения от фирма Kay Pentax, САЩ, придобита по проекти на проф. д-р Д. Георгиева.

Обучението в специалност Логопедия предлага възможности на студентите да специализират по говорна патология в рамките на програма Erasmus в различни университети в страни от ЕС. Катедрата има участие в международни програми за академичен обмен на ниво преподаватели и осигурява гост – лектори от университети от страни на Европейският съюз и САЩ.

Образователно-квалификационната степен “бакалавър по логопедия” е основа за продължаване обучението по две магистърски програми. В катедрата се обучават студенти по две акредитирани магистърски програми. В процедура за акредитация е докторска програма по Логопедия.

Катедрата е национален лидер в сферата на Логопедията, развива широкоспектърна научноизследователска дейност, организира международни форуми по актуални проблеми в Логопедията!

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: