Губернаторът Смиленов оспорва пред съда решения на ОбС – Благоевград

Областният управител на област Благоевград Валери Смиленов за месец е върнал за ново обсъждане общо 17 решения на общинските съвети и е отнесъл за оспорване пред Административен съд – Благоевград 4 решения.

При осъществяването на административния контрол върху актовете на общинските съвети през изминалия месец губернаторът върна със своя заповед за ново обсъждане решение на Общинския съвет в Петрич.

То касае провеждането на конкурс за възлагане на обществен превоз по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема.

Незаконосъобразността при така взетото решение се изразява в утвърдените от Общинския съвет критерии за оценка и класиране на кандидатите. Един от приетите критерии е „Собственост върху автомобилния парк”.

Оспорено пред Административния съд в Благоевград е и решение на съветниците от Благоевград за неправомерно удължаване срока на договор за отдаване под наем на общински нежилищен имот. Също така оспорено е друго решение на ОбС – Благоевград, с което е потвърдено решение за неправомерно удължаване на срока на договор за отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична собственост, на ЕТ „Теменужка Тасева – С”. Имотът, предмет на решенията, е кафе-сладкарница, намираща се на партерния етаж в сградата на Община Благоевград.

Върнато за ново обсъждане е решение на съветниците от Сандански. Със своя заповед Смиленов е върнал за ново обсъждане решение на парламентаристите от Якоруда, с което е дадено съгласие да бъде открита процедура за провеждане на публичен търг по отдаване под наем на 15 кв. м. – публична общинска собственост, за поставяне на ВТО за извършване на търговска дейност.

Върнато за ново обсъждане е и решение на Общинския съвет в Гоце Делчев, с което е дадено съгласие Община Гоце Делчев да отдаде под наем помещения, без търг и конкурс, на Бизнес инкубатор – Гоце Делчев.

Източник: E-79.com

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: