Предизборна програма на Владимир Елезов за управление на Община Благоевград

Програма на Владимир Елезов за управление на община Благоевград 2011-2015


1.  Социална Инфраструктура

 • Изграждане на два жилищни блока с по петдесет апартамента за граждани със социални нужди.  
 • Изграждане на клубове на пенсионера в Еленово, Ален мак, Покровник, Падеш, Рилци, Бело Поле, Изгрев, Логодаш с помещение за основни медицински грижи.
 • Въвеждане на домашен социален патронаж в селските райони, включващ социални асистенти и мобилен екип за оказване на социални и здравни услуги. 
 • Реализация на проект „Специализирана болница по онкология” с ново отделение по лъчетерапия.
 • Реализация на проект „ МБАЛ Благоевград” и цялостна реконструкция на общинския имот на сегашната болница.

2.       Чистота и Зелена Система

 • Укрепване и развитие на общинска фирма „Биострой” чрез увеличаване на капитала с апортни вноски- две сметоизвозващи машини, две автометачки и две комбинирани водоноска – снегорин за четирите години мандат. 
 • Разработване на проект „Депо за битови отпадъци Бучино” чрез разширяване на сегашното и монтаж на инсталация за сепариране на отпадъка.
 • Промяна на графика за сметоизвозване и измиване на улиците– работа в нощни часове. Изработване на график за зареждане на магазините в централна градска част в ранните сутрешни часове.
 • Изграждане на три нови паркови зони в Струмско, Еленово и квартална система – Орлова Чука, Освобождение, Грамада, както и  възстановяване и обогатяване на сега съществуващите Вароша, Ловен Дом, Зоопарк, Розариум.
 • Развитие и разширяване на зоната за отдих от Вароша до Бачиново на базата на конкретен работен проект, съобразен с възстановената собственост.
 • Изработване на подробен устройствен план  „Почивна Зона Язовир Стойковци.”
 • Поддържане и обогатяване на алейната и крайулична растителност.
 • Цивилизовано решение на проблема с безстопанствените кучета чрез изграждане на приют.

3.     ВИК Инфраструктура

 • Преговори с държавата за обособяване на общинско ВИК дружество.
 • Реализация на проект „Реконструкция на ВИК мрежата в широк център” в едно с подмяната на уличните и тротоарните настилки.
 • Изграждане на канализационен колектор по булевард „Пейо Яворов”.

4. Комуникационни  и Транспортни Решения

 • Изграждане на следните нови улични комуникации

–   булевард „Димитър Солунски”

–   улица „Славянска”

–   улица „Промишлена”

 • Обновяване на второстепенните квартални улици с отразяване на изискванията за достъпност.
 • Реализация на проект „Улична мрежа Старо Струмско”
 • Изграждане на три многоетажни и подземни паркинги за общо 700 автомобила -на Кооперативния Пазар, Стара Автогара и площад „Македония”.
 • Изграждане на открити паркинги за 600 автомобила  в кварталите ”Еленово”, „Орлова Чука” и „Ален Мак”, както и в районите на поликлиниката и жп гарата.
 • След изграждането на паркингите – закриване на „синята зона” и пълен контрол по паркирането.
 • Въвеждане на 50 стотинки такса на час в новоизградените паркинги, които ще се стопанисват от общинската фирма „Паркинги и Гаражи.”
 • Изграждане на кръгови кръстовища при бившия Строителен Техникум, ЗИУУ „Стандарт”, бул. „Яворов” и ул. „Симеон Радев”, както и на бул. „Димитър Солунски” в кв.”Струмско”, пред жп гарата и под 1ви корпус на ЮЗУ. 

5.      Финансово и Стопанско Управление

 • Запазване на финансовата стабилност на общината.
 • Въвеждане на правила за фондово финансиране.
 • Масирано кандидатстване по Оперативни програми и мерки с европейски средства.
 • Програма за управление и разпореждане със земеделски земи – общинска собственост.
 • Запазване на цените на местните данъци и такси и поетапно намаляване на такса смет за фирмите от 7,5 промила на 4 промила.
 • Създаване на услуги в общината,облекчаващи всяка инвестиция, съобразена с плана за развитие на Благоевград.

6.      Култура

 • Изграждане на картинна галерия на етаж от МУЦТПО с постоянни експозиции на Златьо Бояджиев, Стоян Сотиров, Владимир Димитров- Майстора.
 • Развитие и обогатяване на Коледно-новогодишните празници, Пролетните майски театрални и джаз фестивали, детските празници, „Благоевградско лято” и Есенните салони.
 • Преструктуриране и пререгистрация на културните институти в Благоевград.
 • Въвеждане на програма за стимулиране на деца и техни преподаватели, показали високи резултати в областта на науката, изкуствата и спорта.
 • Изнасяне на  част от културната програма на общината в кварталите на Благоевград.
 • Ремонт на голямата зала на читалище „Никола Вапцаров.”

7. Образование

 • Преглед на професионалните гимназии след предстоящо преструктуриране, което се подготвя от МОМН, и преминаването им към общината.
 • Реновиране на професионалните учебни заведения.
 • Разкриване на предучилищни групи във всяко общинско училище и подготовка на материална база за това.
 • Изграждане на детски и спортни площадки в училищните дворове и изграждане на съоръжения за масов спорт.
 • Осигуряване на безплатни помагала в общинските детски заведения.
 • Изграждане на нова детска градина за нуждите на живеещите в квартал “Освобождение”.
 • Създаване на постоянен експертен съвет в сферата на образованието за изпълнение програмата на община Благоевград.
 • Финансово подпомагане на деца за участието им  на национални и международни конкурси и състезания.
 • Въвеждане на комплексна оценка на ръководителите на общинските детски заведения.
 • Въвеждане на комплексна оценка на директорите в общинските училища.

8. Села  Инфраструктура

 • Довършване на проектите за канализация и водопровод на селата  Логодаш, Церово, Лешко и Дъбрава през 2013г.
 • Изграждане на улици в селата Церово – 3, Бело поле – 2 , Рилци – 2 , Падеш – 2 , Покровник – 2, Изгрев – 1.
 • Реновиране и изграждане на пътища: Падеш-Габрово, Падеш-Лешко, Дъбрава-Демирево, Падеш-Дебочица.
 • Актуализиране на транспортната схема на общината спрямо нуждата на селата на територията й.

9. Разни

 • Осигуряване на зони в центъра на града с безплатен безжичен интернет достъп.
 • Изграждане на  открити площадки за фитнес и други спортове.
 • Популяризиране на програмите за стаж в общинска администрация и принадлежащите й звена.
 • Регламентиране и контрол на лепенето на плакати, афиши, некролози, чрез поставяне на постоянни табла/афишници.
 • Поетапно изграждане на велосипедни алеи до обхващане на целия град.
 • Възстановяване на животинския пазар до кв. “Струмско”.
 • Създаване на общинска фирма “Охрана” съгласно Закона за частната охранителна дейност и осигуряване на охрана с технически средства и видеонаблюдение.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

5 КОМЕНТАРИ

 1. Като фирма за управление на общи части ни направи впечатление липсата на стратегия в сферата на жилищната политика. Похвално е, че общината ще работи по европроекти, но може би за усвояването на средства за енергийна ефективност /саниране/ на многофамилни жилищни сгради трябва отделно звено в общината, което да улесни административно процедурата.
  Надяваме се, че г-н Елезов има стратегия в тази област, но тя не е посочена в гореизложените.
  Успех в предизборната надпревара.

 2. Горе написаното е задължително, и това ще стане, иска се градивно мислене и постоянство.Иска се смелост за смяна на голям процент от така наречените специалисти в общинската администрация.Инспектората просто не работи, особено по кварталите.Говорим постоянно че няма пари в общината, и няма да има докато не се научим да си ги събираме.С прилагане на закона могат да се събират доста пари, не регламентирани паркинги; необезопасени строителни обекти; незавършени обекти в срока който е посочен; разкопани улици от някой си за нещо и невъзобновена по изискванията и мн.други.Знам че е трудно с този манталитет който го имаме, но при едно справедливо прилагане на закона се променя и манталитета, и естествено трябва да има хора които да го прилагат.И така на въпроса.
  Ще имате ли смелост да се преборите със шуробаджинащината в общината?
  Ще бъдете ли така смел най после да се подменят опасните автобуси в градският транспорт, с посочен срок и точка?
  Знаете ли какво варварство е извършено по поречието на р Бистрица посока Бодрост?
  Ще се отварят ли сигналите изпратени от гражданите в общината и да се изпраща отговор?
  Ще може ли да въздействате на бизнеса в града, зареждането на магазините да става до 7 часа сутринта?
  И много още ?????????
  Чета в обещанията, че има включени проекти вече пуснати и платени като например реномиране на учебните заведения.За момента има голяма възможност за финансиране на различни проекти които сте ги включили, за това се иска екип от професионалисти които да ги създават.

  Държа на отговор с поздрав:Чепишев

 3. Всичко добре,особено идеята за изграждане на приют за уличните четириноги и много добра е идеята за възстановяване на Розариума,Зоопарка и Ловния дом.Също така-много добре,че се мислят варианти за справяне с проблема със сметищата,канализациите и чистенето от сняг през зимата .
  Както и е много добра идеята да има старчески домове и блокове за социално слаби в околните селца на града и в крайните квартали!Много добър план,дано наистина да го изберат,а и след това да си набави средствата и наистина да го изпълни!
  Града е един от най-добрите в България,и още съвсем малко му трябва,за да стане и най-добрия!!!

 4. Достатъчно жилищни блокове има построени,както и офиси,кафенета ,дискотеки и магазини!
  Има други,по-важни проблеми в града,които са налице!
  Всяка година в Благоевград идват посланици от други страни,политици и други изтъкнати личности,добре е града да е по-представителен,особено в централната му част!
  На първо място,-да се обнови и освежи облика на центъра на града,да се обнови и отвори отново Зала 22ри Септември,както и да се реставрират старите кооперации и блокове в ентъра,които са на пръв поглед пред срутване,както и да се построят още едни фонтани пред Зала 22ри Септември.
  Също така-да се реставрира външната фасада на Хотел Ален Мак,досега реставрираха само кафенето на първия етаж и построиха дискотека -хайде,тамън сега са си избили от дискотеката парите за външната фасада на сградата-все пак Ален Мак е емблематичния за Благоевград хотел,който се намира на най-централното място!

Comments are closed.

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: