В училищата ще изучават и здравно образование

Учениците от 1 до 12 клас ще изучават и здравно образование. Това предвиждат подготвяни промени от МОНМ и МЗ. Те ще залегнат в Закона за средното образование. Целта е децата и младежите да получат нужната култура, която да им помага да съхраняват здравето си и да бъдат толерантни към хората с различни заболявания.

Здравното образование ще включва теми като вредата от употребата на наркотици, превенция на ХИВ и СПИН, как да се храним здравословно, поддържане на добра лична хигиена, какво е донорството, как да се оказва първа помощ, как да пазим репродуктивното си здраве и др. Тази проблематика би могла да залегне в обучението по биология и здравно образование, така и в задължителноизбираемите и свободноизбираемите часове, както и в часа на класа. По решение на училището може да намери място и в извънкласни и извънучилищни дейности. Също така всяко учебно заведение ще трябва да има и конкретен план за осигуряване на здравословен начин на живот на учениците и преподавателите им. Това може да бъдат програми за здравословно хранене или пък за физическа активност и др.

Нуждата от подобно образование сред младите хора не само у нас, но и в ЕС е голяма. Международното проучване Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици /ESPAD/ показва, че процентът на учениците, които употребяват алкохол, цигари или други психоактивни вещества не е малък. Петата вълна на изследването се проведе през тази година в над 35 страни в Европа. В него участваха и 2200 ученици на 16 години от България. Данните показват, че няма значителна разлика между поведението на българските младежи преди осем години при третата вълна на изследването и сега. Поне веднъж през живота си цигара са пушили 66% от всички анкетирани, а през 2003 г те са били 71%, сочат резултатите от проучването. През последните 30 дни поне една цигара са изпушили 39% от българските ученици. Поне едно питие в живота си са пили 87% от младежите, а през 2003 г. техният брой е бил 88%. През последните 30 дни поне веднъж са консумирали алкохол 65% от младежите, техният брой е същият и през 2003. Почти няма разлика и в броя на учениците, които са се напивали поне веднъж , те са около 45%.

Употреба на марихуана поне веднъж през живота си обаче нараства от 21% през 2003 г. на 24% през 2011 г. През последния месец поне веднъж е пушил трева всеки десети срещу всеки дванайсети през 2003 г. Увеличение в употребата на екстази обаче няма, тя се запазва на 4%.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

error: