Първото информационно събитие на ОИЦ – Благоевград препълни зала 101 в сградата на Община Благоевград

Днес в зала 101 на Община Благоевград се състоя първата информационна среща на Областен информационен център – Благоевград с представители на областна администрация, на 14-те общини от област Благоевград, на териториалните структури на централна администрация и медиите на тема. Темата на срещата бе „Представяне ОИЦ – Благоевград и ролята му в процеса на управление на средствата от Структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз в областта”. Събитието бе открито от зам.- кмета на Община Благоевград, г-н Стоян Благоев, който приветства присъстващите и подчерта важността на Областния информационен център – Благоевград за подобряване усвояемостта на европейските средства в региона.

Г-н Костадин Георгиев – директор на дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция” в Община Благоевград, представи основните специфики на проекта „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в гр. Благоевград”, както и екипа на центъра.

„Информиране на всеки заинтересован за политиката на сближаване на ЕС, за възможностите за кандидатстване по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд (СКФ) на ЕС; събиране и популяризиране на добри практики на местно ниво – всичко това ще бъде част от услугите, предоставяни от ОИЦ– Благоевград, увери присъстващите г-жа Теменужка Стамболиева, управител
на центъра. „Нашият център е част от една мрежа, която обхваща цялата страна – мрежата от 27 Областни информационни центъра (ОИЦ) плюс едно централно звено – Централен информационен и координационен офис (ЦИКО)” – поясни още управителят на центъра. „Нашата цел е до осигурим пълен достъп на информация до всички групи бенефициенти– общини, административни регионални структури, НПО, бизнес, граждани, училища и читалища”– бе един от акцентите в изложението на г-жа Стамболиева.

Срещата продължи с презентация на г-жа Янислава Вангелова –експерт „Информационно обслужване и услуги” в ОИЦ – Благоевград, която запозна подробно присъстващите със статистическата информация за степента на договорените средства в рамките на Оперативните програми за област Благоевград. Към момента Югозападният район, със своите над 41 % в размер на над 4 млрд. лева, е на първо място по договорени средства, спрямо останалите райони за планиране. Благоевградска област има 194 проекта и се нарежда на второ място след София град, а Община Благоевград, като институция е на първо място по стойност на реално изплатени средства в размер над 25 млн.лева.

Тази информация е взета от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България, актуална към 16.05. 2012 г.”– сподели пред присъстващите експертът от ОИЦ – Благоевград.

Областен информационен център – Благоевград е създаден по проект на Община Благоевград „Изграждане и функциониране на Областен информационен център в гр. Благоевград”.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: