Пиринско на 20 място в страната със средна работна заплата от 525 лв.

Благоевградска област и през последното тримесечие остава на едни от последните позиции по средна месечна работна заплата в страната. Тя е на 20 място със средна работна заплата 525 лева, като спрямо предходното тримесечие не се променила, отчита Териториално статистическо бюро – Благоевград. За сравнение средната заплата за страната е в размер на 693 лева, като най-ниско е възнаграждението в област Видин – 464 лева, а най-висока в София – столица – 927 лева.

Мъжете получават повече и тяхната средна работна заплата е 569 лева, а на жените тя е 494 лева.

Най-високата средна работна заплата е в отрасъл „Финансови и застрахователни дейности” – 928 лева, следват я отрасъл „Операции с недвижими имоти” – 885 лева и на трето място – „Държавно управление ” – 714 лева.

Най-ниската средна работна заплата е в отрасъл „Административни и спомагателни дейности „ – 292 лева, отрасъл „Добивна промишленост” – 404 лева и „Транспорт, складиране и пощи” – 406 лева.
В началото на месец юли списъчният брой на наетите по служебно и трудово правоотношение за област Благоевград е 80 677, от които 21 249 в обществения и 59 428 в частния сектор. В края на третото тримесечие той намалява и достига до 80 092 наети лица или имаме намаление с 585 лица или с 0,7%. През предходното тримесечие сме имали увеличение на наетите с 17 лица или 0,04%. Броят на намалелите заети основно идва от частния сектор, където те достигат до 58 665, или са намалели със 763 човека. В обществения сектор имаме увеличение на наетите със 178 лица, отчете шефката на статистиката в Пиринско Емилия Илиева.

Най-голямо е намалението през изтеклото тримесечие в отрасъл „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – със 193 души. Следват я отрасъл „Хотелиерство и ресторантьорство” – със 160 човека и на трето място това е в отрасъл „Преработваща промишленост” – 136 лица.

Имаме увеличение на наетите в отрасъл „Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – със 75 лица, на второ място в отрасъл „Държавно управление” – с 48 човека и отрасъл „Строителство” – с 41 лица.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най–голям е относителният дял на наетите по служебни и трудови правоотношения в дейностите „”Преработваща промишленост”, и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 40,6 и 12,2%.

Жените в отпуск по майчинство през месец септември са били 1891, а наетите на непълно работно време – 7183 или 9,0% от всички наети. Лицата, наети на минимална работна заплата през месец септември са били 4164 или – 5,2 % от наетите.

Средно списъчният брой на наетите по служебно и трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство за третото тримесечие е 74 712, а за съответното тримесечие на 2010 година той е бил – 75 428, или са намалели с 716 човека (0,9%).

Източник: E-79.com

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: