Община Благоевград обновява IV ОУ със средства по Механизма за възстановяване и устойчивост

Община Благоевград стартира изпълнението на проект №BG-RRP-1.007-0150 „Основно обновяване и модернизация на сградата на Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов“, финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост , Стълб „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 „Модернизация на образователната инфраструктура“, по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“.

Предложението за изпълнение на инвестиция предвижда да бъде извършено основно обновяване, модернизация и въвеждане на комплекс от енергоспестяващи мерки в сградата на Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов“, гр. Благоевград. С реализиране на дейностите ще се осигури необходимата инфраструктура за равен достъп до образование, ефективно включване в социалния живот на общността на децата в неравностойно положение, на децата от малцинствени групи и тези със специфични потребности.

С изпълнението на проектните дейности се очаква намаляване на потреблението на енергия и редуциране на енергийните разходи в резултат на повишаване на енергийната ефективност на сградата на училището, както и удължаване на нейния жизнен цикъл и подобряване на експлоатационните й характеристики. Обновяването на материално-техническата база ще доведе до цялостно подобряване на учебно-възпитателния процес, както и по-добра здравословна и естетическа среда, ще улесни въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на децата и учениците и ще се отрази благоприятно на мотивацията им за усвояване на знания и придобиване на умения.

Общият бюджет на предложението за изпълнение на инвестиция е в размер на 1 899 100,53 лв., представляващ 100% БФП, а срокът е 35 месеца, но не по-късно от 31.05.2026 г.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

error: