За първи път през академичната 2020/2021 г. Факултетът по изкуствата ще осъществи прием по новата магистърска програма “Графичен и рекламен дизайн в модата”.

Студентите, обучаващи се в специалността, ще получат широк диапазон от знания и умения в областта на дизайна и рекламата. Това е предпоставка за успешното им развитие като висококвалифицирани специалисти и автори, владеещи съвременните дигитални технологии и притежаващи способността да се изявяват в сферата на графичния дизайн, рекламата, компютърната графика, 2D и 3D графиката.

Студентите ще получат умения, свързани със създаването на художествени проекти и реализирането на продукти във виртуалното пространство, също така и създаването на реклами в модната индустрия.

Крайният срок за кандидатстване в магистърските програми на Факултета по изкуствата е 30 октомври 2020 г.