31 март е крайният срок за подаване на годишните отчети по отпадъците в РИОСВ – Благоевград

31 март 2012 г. е крайният срок за подаване на годишните отчети по отпадъците в РИОСВ – Благоевград. Задължението се отнася за всички физически и юридически лица, които извършват дейност, свързана с образуване, събиране, транспортиране, временно съхранение, оползотворяване или депониране на битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

Срокът е регламентиран с Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци. Наредбата се прилага от началото на 2005г. и цели получаване на пълна и достоверна информация за дейностите по отпадъци.

Годишните отчети се изпращат за заверка в срок до 31 март на текущата година и се отнасят за предходната. Един от екземплярите се изпраща в РИОСВ, вторият се подава в общината, на чиято територия се намира площадката с отпадъци, а третият остава на съхранение в лицето, отговорно за управлението на площадката.

С промените в устройствения правилник на Регионалните инспекции по околната среда и водите, от 01 януари 2012 г. в обхвата на РИОСВ – Благоевград влизат общините Рила и Кочериново от област Кюстендил. Задължените лица във всички 15 общини в обхвата на РИОСВ – Благоевград, които следва да представят годищните отчети по отпадъците в инспекцията, са над 300

За непредставяне на годишните отчети, санкцията предвидена в Закона за управление на отпадъците е от 2 000 до 6 000 лв.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: