Глоба до 500 лева, ако оставим без надзор дете до 8 години

Родителите, настойникът или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 8-годишна възраст. Това е записано официално в Закона за детето, който на 14 ноември ще бъде представен от МТСП, съобщи БГНЕС.

Ако родител не изпълни тази разпоредба на закона, го грози глоба от 300 до 500 лева и то ако става дума за първо нарушение. Остава текстът, който сега съществува в Закона за закрила на детето, че родителите са длъжни да не оставят без надзор и грижа детето от 8 до 12-годишна възраст, ако с това се създава опасност за неговото физическо, психическо и нравствено развитие. Глобата за това нарушение е от 200 до 500 лева. Ако детето не е навършило 14 години то след 20 часа трябва да е навън с придружител, съответно след 22,00, ако детето е навършило 14, но не е навършило 18 години.

Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, който не осигурява редовното присъствие на детето на учебни занятия за времето, през което то подлежи на задължително предучилищно или училищно образование, се наказва с глоба в размер от 200 до 1 000 лв. Предучилищното образование е задължително за дете, навършило 5 години. Училищното образование е задължително за дете, навършило 7 години и продължава до навършване на 16 години.

Освен това по смисъла на новия закон Министерство на здравеопазването осигурява извън обхвата на задължителното здравно осигуряване изследвания на бременни жени за оценка на риска от раждане на дете с генетично заболяване, бременни жени и при необходимост на биологичните бащи при висок риск от раждане на дете с генетично заболяване, бременни жени и на биологичните бащи при предхождащи репродуктивни проблеми, както и на двойки преди “ин витро” процедури и при безплодие, за оценка на генетичен риск. Министерство на здравеопазването осигурява извън обхвата на задължителното здравно осигуряване изследвания на всички новородени деца за генетични болести. За защита на правата си по този закон, детето има право да се обърне към съда. Това право детето може да осъществи лично, ако е навършило 14 години.

Проектът на Закон за детето е на етап обществено обсъждане и съгласуване и предстои да бъде внесен за разглеждане от Министерски съвет в края на този месец. Той е в пълен синхрон с Конвенцията за правата на детето на ООН. Законът предлага коренна промяна на философията – следва се подход, основан на правата – детето е носител на права, а не само обект на закрила.

За всяко право са предвидени гаранции за защита и спазване – конкретно правно задължени лица, система от органи, които осигуряват правата, процедури пред съд или административен орган за защита, предвиден е широк достъп на детето до органите, които му съдействат и го подкрепят, същото е предвидено и за родителите, материални гаранции – семейни помощи и услуги за децата и семейството, санкции за поведение, което нарушава правата на детето. Новият закон е ориентиран към всички деца и техните родители, а не само към деца в риск, каквато е философията на действащото към момента законодателство. /БГНЕС

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: