Емил Костадинов и неговата предизборна програма

Програмата на Емил Костадинов обхваща всички важни сфери на обществения живот.

Ефективна администрация

– Системен контакт на кмета с гражданите
– Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса от общината
– Внедряване на повече услуги и съкращаване на сроковете за изпълнение на административните услуги

Инфраструкутра и управление на територията

– Развитие на инженерната инфраструктура на общината
– Окончателно завършване на Общия устройствен план на града
– Продължаване подмяната на подземната ВиК инфраструктура
– Покриване на водния дефицит на Благоевград чрез изграждане на язовир “Ракочевица”
– Организиране на зареждането на магазинната мрежа в Централна градска част през неактивната част на денонощието
– Инвестиции в инфраструктурата в селата

Образование

– Преструктуриране на училищната мрежа с оглед на поетапното въвеждане на целодневното обучение и на ефективното използване на ресурсите
– Политика на привличане на други университети от Европа да разкрият свои филиали в Благоевград
– Осигуряване на топъл обяд за децата от 1 до 4 клас със средства на общината и родителите
– Засилване контактите с ЮЗУ “Неофит Рилски”

Здравеопазване

– Развитие на общинските лечебни заведение в направление материална база, апаратура, кадрови потенциал
– Създаване на Здравна карта на Благоевград
– Внедряване на на системи за профилактика и здравословен начин на живот
– Обучаване на здравни медиатори в ромската общност
– Осъществяване на стъпки за постепенното назначаване на лекари и стоматолози в училищата

Социална политика

– Разширяване на мрежата от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в домашна среда
– Разширяване броя на клубовете на пенсионера
– Въвеждане на облекчения при плащане на такси в детските градини за многодетни семейства
– Създаване на център за настаняване от семеен тип за накрозависими
– Осигуряване на достъп за лицата с увреждания до обществените и администартивни сгради

Култура

– Съдействие за изграждане на нови храмове в града и селата
– Изграждане на зрителна зала за кукления театър
– Реставрация на сградите, обявени за паметници на кулутрата
– Възобновяване на Майските поетични празници
– Организиране на Емигрантски събор и фестивал

Екология

– Реализиране на проекта за реконструкция на депото за битови отпадъци при село Бучино
– Възстановяване на района на Ловен дом, Розариума и Зоопарка
– Разработване на проект “Зона за отдих на река Струма”

Конкурентноспособност

– Разработване на общинска програма за развитие на икономиката в района
– Разкриване на 500 нови работни места
– Развитие на туристическия сектор
– Създаване на стимули за обработване на общинските земеделски земи

Спорт

– Стабилизиране на Спортния интернат и подготовката му като база за изграждане на спортно училище
– Разкриване на спортни паралелки в училищата.
– Организиране на спортни прояви за лица с трайни увреждания
– Безплатно общинско игрище за мини футбол
– Футболен клуб “Пирин” ще бъде възроден и ще възстанови своите позиции

Сигурност

– Финансиране на проект за денонощно видео наблюдение в Благоевград


ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

1 коментар

  1. Само да попитам, ако изберем този човек за кмет, ще позволява ли организирането на концерти на стадиона?

Comments are closed.

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

error: