Внасят проект за три нови Центъра за настаняване от семеен тип

Проект за изграждане и оборудване на нови три Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище за деца в риск със средства от Европейския фонд за регионално развитие подготвя община Благоевград.

Днес кметът на общината Костадин Паскалев внесе предложение Общинският съвет да одобри кандидатстването по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Средствата в размер на 2 463 000 лв. ще бъдат осигурени изцяло от Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Република България.

В новоизградените социални заведения ще бъдат настанени деца и младежи с увреждания, изведени от специализираните институции. Целта е те да да се научат да се грижат за себе си, да пазаруват, да готвят и да учат самостоятелно. Новите социални домове ще се намират в близост до учебни заведения, детски градини, пътната инфраструктура до всички тях е напълно изградена. Два от центровете за настаняване от семеен тип ще се намират в кв. “Ален Мак”, в близост до ІХ ОУ „Пейо Яворов”, а третият в кв. “Струмско” в близост до VІ СОУ „Иван Вазов” и новите паркове. Защитеното жилище ще се намира на ул. “Тодор Александров” в близост до Целодневна детска градина № 4 „Роса” и 7 СОУ.

През последните 3 години бяха инвестирани над 5 млн. лв. в реконструкцията и модернизацията на общинската социална инфраструктура. През 2010 г. със средства от Европейския фонд за регионално развитие бяха ремонтирани основно сградите на пет от социалните заведения.

Най-голямата част от безвъзмездната помощ -1 126 432 лв., е вложена в превръщането на сградата на закритото 10-то основно училище в кв. Струмско в Дом за възрастни хора, който вчера посрещна първите си обитатели. Основно ремонтирани бяха Дневен център за деца с увреждания “Зорница, Дневен център за възрастни хора с увреждания “Зорница” и вече съществуващия в Благоевград център за настаняване от семеен тип, както и Дома за стари тхора в с. Падеж, преобразуван в Дом за дементно болни.

Благоевград е сред общините с най-много разкрити социални услуги в общността за хора в неравностойно положение и е една от първите с опит в интегрирането на деца със специфични потребности в масовите училища, съобщават от пресцентъра на Общината.

Дневният център “Зорница” е сред първите заведения в страната, което предлага алтернативни услуги за деца с физически и интелектуални затруднения. Част от децата, посещаващи “Зорница” се обучават в благоевградските основни училища.

Две са защитените жилища в Благоевград за хора, живели в специализирана институция или застрашени от постъпване в такава. В тях са създадени условия за подпомагане, ефективна защита и социална интеграция на потребителите, осигурен е пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната.

В Благоевград функционират два дневни центъра за възрастни с увреждания, в които специализирани грижи получават 45 нуждаещи се лица.

Услугата „Социален асистент” се предоставя тук от началото на 2003 г. От нея се възползват средно 146 лица с увреждания и самотно живеещи стари хора на месец. По предложение на кмета на общината, през 2009 г. бе възстановена обществената трапезария в града, след като предоставянето на тази услуга бе прекъснато през 2001 г.

Трапезарията функционира целогодишно и осигурява прехраната на 100 човека в неравностойно положение.

Две нови социални услуги в общността бяха разкрити в края на 2010 г. – Дневен център за стари хора в село Падеш, което направи услугата достъпна за жителите на малките населени места, и Център за социална рехабилитация и интеграция, който подпомага социалното включване на деца настанени в Дома за деца лишени от родителска грижа.

Източник: Дарик Благоевград
Снимки: Blagoevgrad.EU, Архив

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: