Изграждат нова паркова зона между ул “Даме Груев” и р. Бистрица

Проектът “EU Парк” е на стойност 495 193 лв. и се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония, Приоритетна ос 1. Икономическо развитие и социално сближаване , Област на интервенция 2.1 Използване на еко ресурси. Основната цел на проекта е опазването на околната среда в градските райони и градското развитие на общините Благоевград и Делчево, чрез създаване на “ЕU Парк”, както и подобряването на речните брегове в близост до парковата зона в двете общини.

В новата зона за отдих ще бъдат изградени две детски площадки за деца до 3 години, където ще бъдат монтирани пейки, люлки и пясъчник за деца до 3 г., ще бъде изградена комбинирана спортна площадка, както и детска площадка за деца от 3 до 12 г. В парка ще бъдат засадени иглолистни и широколистни дървета, зелени и цъфтящи храсти, ще бъде изградена велосипедна алея. Предвидено е и полагане на градински бордюри и настилки от плочи.

Общият обем на средствата от европейските фондове , привлечени от община Благоевград е 41 806 785 лв. Към момента по сметките на община Благоевград от Европейските фондове са получени 20 030 478 лв. – това са суми за изпълнени от общината дейности по проектите, проверени задълбочено от министерствата, които управляват съответните програми.

Със средства от фондовете на европейския съюз бе основно рехабилитиран пътя Зелен дол – Българчево, реконструирана бе водоснабдителната и канализационна мрежа в кварталите Струмско, Грамада, Баларбаши и 4ти микрорайон, ремонтирани бяха 5 социални заведения в община Благоевград, изграден бе нов дом за възрастни хора в сградата на бившето Х-то училище в Струмско, основно ремонтиран бе Младежкия дом, изградени бяха две нови паркови зони в кв. Струмско, изцяло реконструирани бяха 12 ключови улици в града.

Предстои да стартират ремонтните дейности в три от 12-те учебни заведения по проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Благоевград, в момента се изгражда Областния информационен център , който ще осигури лесен достъп до информация по отношение на целите на кохезионната политикта на ЕС и НСРР, възможностите за финансиране по СКФ за гражданите на Благоевградска област.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

error: