Общината получи финансова помощ за укрепване на деретата в с. Еленово

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 029 472,93 лв. от Европейския фонд за регионално развитие подписа днес в МРРБ зам. кметът на община Благоевград арх. Георги Скрижовски.

Средствата се предоставят за реализация на спечелен от община Благоевград проект по Оперативна програма “Регионално развитие” “Мерки за предотвратяване на наводнения чрез корекция на дерета през с. Еленово, община Благоевград”.

Проектът е по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации»

Целта на този проект е да се предпазят от наводнения терените от село Еленово, да се предотвратят процесите на ерозия на речното легло на преминаващата през селото река Еленовска.
Периодично, при достигането на максимума в оттока на р. Еленовска през пролетта, същата излиза от коритото си и залива единствения път, който свързва село Еленово и близките квартали на град Благоевград.

Това прави движението и в двете посоки невъзможно и води не само до значителни материални щети, но също така представлява значително препятствие за изграждането и функционирането на трайна инфраструктура – улици и тротоари в района.

Реализацията на проекта ще намери решение на тези проблеми в района около село Еленово, с корекция на деретата по течението на р.Еленовска чрез изграждане на стоманобетонни конструкции и на открит профил бетонова облицовка на р. Еленовска в частта, образувана от сливането на двете дерета.

Ще бъдат изградени съоръжения за предотвратяване на наводненията в с. Еленово и ще бъдат защитени или възстановени 1161 м. брегове от ерозия на р.Еленовска.

Корекциите ще елиминират опасността от периодичното заливане на пътя от придошлите води на река Еленовска, както и свързаните с това преки щети за населението и за инфраструктурата на района. Ще се създаде възможност за трайно оформяне и изграждане на улици, ще се повиши привлекателността на региона както за жителите и гостите на общината, така и за досегашните и бъдещи инвеститори в общината.

Снимка: Blagoevgrad.EU, Архив

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: