Община Благоевград спечели средства за предотвратяване на наводненията в с. Еленово

Проект “Мерки за предотвратяване на наводнения чрез корекция на дерета през с. Еленово ” е по Оперативна програма “Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.

Стойността на проекта е 1 029 472,93 лв., от които 977 872,93 лв. безвъзмездна помощ от ЕФРР и 51 546 лв. собствен принос на общината. Това е 12-тият проект , които печели Община Благоевград от началото на мандата, като общият обем на привлечените от общината европейски средства за този период е 42 889 079 лв. Към момента по сметките на общината са получени 19 000 000 лв., с което община Благоевград е на трето място в страната по усвояемост на средства от европейските фондове.

Целта на този проект е да се предпазят от наводнения на терените от село Еленово и да се предотвратят процесите на ерозия на речното легло на преминаващата през селото река Еленовска. Проектът предвижда изграждането на стоманобетонни конструкции, с дължини съответно 416 метра и 360 метра, както и на открит профил бетонова облицовка на р.Еленовска (в частта, образувана от сливането на двете дерета) с дължина 385 метра. Ще бъдат изградени 1161 линейни метра съоръжения за предотвратяване на наводненията в с. Еленово и ще бъдат защитени или възстановени 1161 м. брегове от ерозия на р.Еленовска.

Корекциите ще елиминират опасността от периодичното заливане на пътя от придошлите води на река Еленовска, както и свързаните с това преки щети за населението и за инфраструктурата на района.
След изграждането на корекцията на деретата по настоящия проект ще се създаде възможност да се оформят трайно и изградят улици. Реализацията на проекта ще повишаване привлекателността на региона както за жителите и гостите на общината, така и за досегашните и бъдещи инвеститори.

В дългосрочен план ще се създаде възможност за изграждане на трайна инфраструктура в района, което ще изиграе положителна роля за развитието на селото и на процеса на урбанизация и благоустрояване на района.

Снимка: Blagoevgrad.Eu, Архив

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: