40 лв. става месечната такса за детските градини в Благоевград

Общинският съвет в Благоевград гласува на редовно заседание днес промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и тарифата към нея.

Съветниците одобриха нова месечна такса за детските градини и ясли на територията на община Благоевград в размер на 40 лв. в зависимост от дните, които детето е посещавало заведението, или с 10 лв. над досегашния размер.

Средногодишната посещаемост в детските ясли по списъчен състав е 71 %, а в детските градини – 58 %. Месечната издръжка на дете в детска ясла е 310 лева, а в детска градина – 311 лева.

След въвеждането на новата такса очакваните приходи ще се увеличат с около 380 000 лева, което ще даде възможност за увеличаване на издръжката и подобряване на материално техническата база в детските заведения и ясли.

Запазва се нивото на такса битови отпадъци за жилищните и нежилищните имоти на гражданите – съответно 1,1 и 5 промила върху данъчната оценка на имота. По предложение на кмета Костадин Паскалев такса битови отпадъци за нежилищните имоти на предприятията ще се намали от 10 ‰ на 7,5 ‰ през 2011 г. Решението е във връзка с промените в Закона за местните данъци и такси, според които от 1 януари 2011 г. данъчната основа за определянето на таксата за битови отпадъци на предприятията е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка.

Промяната практически ще повиши основата на имотите със занижени отчетни стойности, придобити преди деноминацията на лева и съответно ще намали завишените стойности на по-късно придобитите имоти, поясняват от Общинска администрация. Друг мотив за промяната е следването на принципа за постигане на по-голяма справедливост при определяне на таксата, чрез максималното уеднаквяване на ставката на предприятията и гражданите.

Без промяна остават таксите за ползване на пазари, тържища, тротоари, улични платна, панаири и терени с друго предназначение, гласуваха местните парламентаристи. Запазва се и нивото на таксите и цените на техническите услуги, предоставяни от община Благоевград.

Тарифа за конкретните размери на местните такси и цени на услуги, предоставяни от община Благоевград.

Източник: Дарик Благоевград

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: