Откриват днес обновената сграда на Младежки дом – Благоевград

Днес в сградата ще се завърнат и младежките състави, които 10 месеца ползваха помещения в училищата, Исторически музей, Драматичен театър, читалище “Н. Вапцаров”, в кв. Вароша.

От 26 март в обновената Ритуална зала в сградата на Младежки дом се завръщат и ритуалите по сключване на граждански брак, които по време на ремонта се изпълняваха на партерния етаж в сградата на общинска администрация.

Разрешение №ДК-07-Бл/14.03.2011 г. за ползване на сградата на Младежки дом издаде началникът на сектор Благоевград при РДНСК Югозападен район инж. Васил Точев. Официалното откриване на изцяло обновената сграда е на 22 март – вторник, от 16.00 часа.

Проектът, който изпълни община Благоевград е “Основен ремонт на Общински младежки дом и реконструкция на съществуващата дренажна система – Благоевград”. Общата му стойност е 1 176 000 лева, финансира се по Оперативна програма ,,Регионално развитие” 2007-2013 г., Приоритетна ос 1:“Устойчиво и интегрирано градско развитие”,Операция 1.1:”Социална инфраструктура”, по схема BG161PO001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.
Общинският Младежки дом е открит през 1972 г. и се ремонтира основно за първи път.
В реконструкцията на сградата са вложени 852 852 лв. с ДДС. 162 000 лв. от тях за съобразена с най-новите изисквания на нормативната уредба пожаро-известителна система с гласово оповестяване.
Със средствата от Фонда за регионално развитие, спечелени от община Благоевград, сградата бе хидро- и топло- изолирана, подменена изцяло бе дограмата. Ремонтирани са всички помещения и зали, електрическата инсталация, системата за отопление, вентилация и климатизация на сградата.

Подменени са осветителните тела. Бившата сладкарница и кухнята към нея на партера са преустроени в многофункционална зала за репетиции и спорт. Възстановен е плочника от варовикови плочи около сградата, английския двор. Монтирани са енергоспестяваща система с вторично използване на отпадната топлина за допълнително загряване на топлинни мощности за допълване на съществуващите котелни мощности, дренажни тръби за отводняване, нови улуци и водосточни тръби.
Строително – монтажните работи изпълни “Алекс строй” ООД. Надзора осъществи фирма “СЖС България” ЕООД.


Източник: Община Благоевград

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: