Земеделски производители и животновъди от Община Разлог кандидатстват за финансова помощ

Земеделски производители и животновъди от района на Разлог проведоха среща със Стилян Рупов ръководител на Областна служба за съвети в земеделието – Благоевград.

Над 30 души от община Разлог с малко или средно земеделско стопанство, обработващи земя или отглеждащи животни обсъдиха възможностите за кандидатстване по мярка 141 „Подпомагане на полупазарно стопанство в процес на преструктуриране” от Програмата за развитие на селските райони от ПРСР 2007-2013г.

На срещата бяха представени подробно условията и изисквания за кандидатстване, както и финансовата помощ предвидени в горепосочената мярка. Предлаганите средства са в размер на 7500 евро безвъзмездно за срок от 5 години. Изготвянето на бизнес плана, заявлението за подпомагане и цялата документация се поема безплатно от Областна служба за съвети в земеделието – Благоевград. Общинска администрация гр.Разлог също се ангажира да оказва помощ и съдействие за подаване на заявления за подпомагане по мярка 141.

Целта на субсидията е да подпомогне производството на стопанствата и да се развие потенциала към жизнено способни пазарни ориентирани стопанства. Финансират се полупазарни стопанства, произвеждащи селскостопанска продукция предимно за собствена консумация и продаващи малка част от нея.

За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, които имат от 18 навършени години до 60 годишна възраст. Лицата трябва да са регистрирани като земеделски производители и да извършват земеделска дейност в стопанството. Заинтересованите трябва да отглеждат най-малко два вида земеделски култури или поне един вид земеделска култура и един вид животни.

Всеки кандидат за подпомагане трябва да представи бизнес план, които да съдържа информация за начина за развитие на стопанството за период от 5 годни и да показва как стопанството ще стане икономически жизнен способно и пазарно ориентирано. Националната служба за съвети в земеделието безплатно ще изготвя проекти и ще предостави пълен комплект консултантски услуги.

Снимки: Община Разлог

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: