Община Благоевград ще се развива като турстическа дестинация

Проект “Повишаване на потенциала за развитие на община Благоевград като устойчива туристическа дестинация” внесе Кметска администрация в регионалното министерство. Проектът е по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., а стойността е 2 959 633,75 лв., от които 2 702 470,12 лв. са безвъзмездна помощ от Европейския фонд за регионално развитие.

Два от включените в проекта обекта са паметници на културата и са част от богатото културно-исторческо наследство в региона – “Каменна крепост и стражева кула в м. “Кайменска чука” и “Късноантична сграда – с. Дренково». Третият е свързан с природното богатство в региона – Пещeрата “Бойчова дупка” в с. Логодаж.

Идеята на проекта е обектът в м. “Кайменска чука”, който има най-голяма ценност от културно-историческа гледна точка, да бъде отправна точка и начало на туристически маршрут, обхващащ и останалите два обекта, тъй като неголемите разстояния между обектите позволяват тяхното интегриране в общ туристически продукт.

Обект “Каменна крепост и стражева кула” в м. “Кайменска чука” е разположен само на 3 км южно от Благоевград на възвишение, издигащо се непосредствено на левия бряг на река Струма и е с категория «национално значение». Той представлява каменна постройка – кула, отнасяща се към Късната бронзова епоха (края на XIII началото на XII в. пр. Хр.), няма аналог в другите региони на страната и съседните балкански територии, и е характерен единствено и само за благоевградското поле. Обектът е изцяло проучен от археологическа гледна точка, остава да бъдат извършени консервационно-реставрационни работи и облагородяване на прилежащата среда. До обекта има съществуващ черен път, който ще бъде реконструиран в рамките на проекта с оглед подобряване на достъпността. Общината изготви през тази година работен проект за обекта.

Обектът “Късноантична сграда – с. Дренково” е паметник на културата с категория «местно значение», той бе разработен с финансиране по програма ФАР-ТГС. Сградата има уникален за нашите земи архитектурен план, тя включва две големи правоъгълни помещения, едно квадратно с вход към по-малко правоъгълно, както и вътрешен двор, от който се е влизало във вътрешните помещения; четирите външни ъгъла на сградата представляват полукръгли отбранителни кули. Изцяло е проучен вътрешния двор и част от стопанско помещение, използвано за зърнохранилище, разкрити са централният и 4 вътрешни входа. По-време на проучванията са открити голямо количество находки, характерни за бита и епохата, от която датира сградата. Тези находки са реставрирани и експонирани в залите на Регионален исторически музей – Благоевград. Към момента обектът е пригоден за туристически посещения, осигурен е достъп до него, направено е озеленяване. Поради близостта му с Благоевград и отличната транспортната възможност, той е удобна туристическа дестинация.

Пещерата «Бойчова дупка» се намира в местността “Бойчова скала” в района на село Логодаж. Пещерата е изследвана и картирана. Установени са значителен брой представители на пещерната флора и фауна, а в галериите й са запазени многобройни интересни карстови образувания. Тя е обявена за природна забележителност и е в списъка на защитените обекти в България. Температурата на въздуха в пещерата е 10 градуса С, а влажността – 88%. Пещерата се състои от три зали като във всяка една от тях могат да се видят уникални образувания. Първата зала е с площ 40 кв.м. и височина средно 4,50 м., втората – с площ около 50 кв.м., а третата – с площ от 300 кв.м. По богатство на калцитни образувания пещерата „Бойчова дупка” се нарежда сред най-красивите пещери в България.

По отношение на всички описани обекти включително и на водещата атракция в местността очакванията след изпълнението на проекта са, че нарасналите туристически потоци към обектите ще стимулират бизнес средата в община Благоевград и ще повишат инвеститорския интерес, което в по-дългосрочен план ще стимулира местната икономика и ще доведе до нейното по-бързо развитие и в по-малките населени места, а не само на територията на града.

За упътване на потенциалните посетители се предвижда да се поставят, както стандартните указателни табели, така и информационни табели, популяризиращи атракциите и привличащи вниманието на участниците в пътникопотока покрай атракциите. Предвижда се разполагането на указателни табели по главните пътни артерии, преминаващи през територията на община Благоевград, както и вътре в града и на самите атракции, даващи указания как се стига до следващата атракция.

Източник: Дарик Благоевград

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: